Gemeente Urk sluit zich aan bij Eén tegen eenzaamheid

Dit is een oud bericht.

Wethouder Gezondheidszorg Freek Brouwer en Jacob van Veldhuisen, voorzitter PCOB Urk, hebben vandaag hun handtekening gezet onder het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS. Doel van het actieprogramma is de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. De ondertekening vond plaats tijdens de landelijke Week van de Eenzaamheid.

Onderzoek wijst uit dat eenzaamheid serieuze gevolgen kan hebben voor de gezondheid, zowel mentaal als fysiek. “Hoewel het percentage eenzame Urkers relatief klein is, vinden wij het belangrijk dat alle ouderen zich goed voelen. Dit programma sluit aan bij het Manifest Waardig Ouder worden,” laat wethouder Brouwer weten.

Wethouder Freek Brouwer en Jacob van Veldhuisen, voorzitter PCOB Urk zetten handtekening onder landelijk actieprogramma 1 tegen eenzaamheid van het ministerie van VWS.

5 pijlers

De 5 pijlers uit het landelijke actieprogramma zijn de start van de lokale aanpak tegen eenzaamheid. Met deze pijlers, richten lokale partijen een duurzame aanpak in waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt. De pijlers zijn:

  1. Bestuurlijk commitment
  2. Een sterk netwerk creëren
  3. Eenzame mensen betrekken
  4. Duurzame aanpak
  5. Monitoring en evaluatie

Gezamenlijk de trend doorbreken

Het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid is 20 maart 2018 gelanceerd. Sindsdien doen ruim 230 gemeenten en meer dan 150 landelijke bedrijven en maatschappelijke organisaties mee. Zij hebben zich gecommitteerd om actief én gezamenlijk de trend van eenzaamheid te doorbreken. Kijk wat jij kunt doen op www.eentegeneenzaamheid.nl.