Afspraak maken

Met een positief advies van Argonaut kunt u naar het gemeenteloket komen om uw gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. Maak hiervoor eerst een afspraak!

Direct een afspraak maken

Wat is het?

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

Er zijn drie soorten kaarten.

Bestuurderskaart

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt zelf auto rijden.

Passagierskaart 

 • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. 
 • U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig.

U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit.

Instellingenkaart 

Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Wat kost het?

De kosten van de medische keuring moeten vooraf betaald worden aan Argonaut Advies.

De kosten voor de gehandicaptenparkeerkaart bedragen € 27,00.

Een duplicaat voor de resterende geldigheidsduur als gevolg van verlies of diefstal kan eenmalig worden verstrekt voor € 69,50.

Hoe werkt het?

Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Een geneeskundig (medisch) onderzoek is dan vereist door een arts. De gemeente Urk heeft daarvoor een arts aangewezen van Argonaut Advies.

 • De parkeerkaart staat op naam van een persoon.
 • De kaart staat niet op kenteken.
 • U kunt de kaart voor elke auto gebruiken.
 • De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig

Verlenging

Voor verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK), die is afgegeven door de gemeente Urk, kunt u contact opnemen met de medewerkers van de WMO. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar sociaaldomein@urk.nl of bellen met de gemeente via 0527-689868.

Als de gemeente beschikt over gegevens, bijvoorbeeld een geldig GPK-advies, waaruit blijkt dat uw handicap chronisch of onomkeerbaar is, dan is een nieuwe medische keuring niet nodig.

Wat moet ik doen?

U laat medisch onderzoek doen bij Argonaut. Dit kunt u regelen door het aanvraagformulier volledig in te vullen. 

Download het aanvraagformulier en vul dit in

Wat neem ik mee?

 • Uw geldige identiteitsbewijs
 • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen
 • Bewijs van medisch onderzoek

Heeft u gevonden wat u zocht?