Geen vuurwerk afsteken bij verzorgingstehuizen en kerken

Dit is een oud bericht.

De gemeenteraad heeft aandacht gevraagd voor het afsteken van vuurwerk op Oudejaarsdag, dankdag. Tijdens de diensten ’s avonds worden de namen opgenoemd van mensen die zijn overleden in het afgelopen jaar. Burgemeester Cees van den Bos: ,,Dat zijn bewogen momenten. Laten we daarom rekening houden met elkaar en tussen vijf uur ’s middags en zeven uur ’s avonds geen knalvuurwerk afsteken in de buurt van kerken.’’ Daarnaast is het de oproep om geen vuurwerk af te steken rondom verzorgingstehuizen en in buurten waar oudere dorpsgenoten wonen. ,,Het is belangrijk om hierover ook met elkaar het gesprek te voeren en ook in het gezin.’’