Wat is het?

De gemeente Urk vernieuwt haar beleidsplan voor het beheer van de openbare ruimte. In vaktermen heet dat ook wel het Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Dit plan heeft bijvoorbeeld invloed op hoe vaak er in uw buurt gesnoeid en gemaaid wordt, hoe snel een weg vervangen wordt en hoe vaak er schoongemaakt wordt.

Actualiseren plan

In het huidige beleidsplan staat bijvoorbeeld dat de kwaliteit van het beheer in het Oude Dorp hoog moet zijn, terwijl er destijds voor is gekozen om in de andere wijken minder geld te investeren aan het onderhoud van de buitenruimte. In het nieuwe IBOR-beleidsplan actualiseren we de gegevens en verwerken we nieuwe inzichten.

Reacties verwerkt

In juni 2021 heeft de gemeente de inwoners van Urk gevraagd naar hun ervaringen en mening over de openbare ruimte. Er zijn 112 ingevulde vragenlijsten ontvangen. Op dit moment worden de reacties verwerkt. De resultaten van de enquête gebruiken we bij het actualiseren van het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte.