Wat is het?

De gemeente Urk vernieuwt haar beleidsplan voor het beheer van de openbare ruimte. In vaktermen heet dat ook wel het Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Dit plan heeft bijvoorbeeld invloed op hoe vaak er in uw buurt gesnoeid en gemaaid wordt, hoe snel een weg vervangen wordt en hoe vaak er schoongemaakt wordt. In het huidige beleidsplan staat bijvoorbeeld dat de kwaliteit van het beheer in het Oude Dorp hoog moet zijn, terwijl er destijds voor is gekozen om in de andere wijken minder geld te investeren aan het onderhoud van de buitenruimte. Met het vernieuwen van het IBOR-beleidsplan actualiseren we de gegevens en verwerken we nieuwe inzichten. Daartoe horen ook de vernieuwde inzichten van de inwoners van de gemeente Urk.

Enquête invullen

Hoe werkt het?

Omdat u, als inwoner van de gemeente Urk, uw wijk het beste kent, willen wij graag dat u meedenkt over de openbare buitenruimte. Hiervoor gebruiken wij een online enquête die u via de blauwe knop kunt invullen. Door het invullen van uw mening kunnen wij het beleidsplan zo actualiseren dat het zo veel mogelijk aansluit op de inzichten van onze inwoners.

Het invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten. Doe dit vóór 21 juni. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de uitkomsten van deze enquête. Ook staan wij open voor vragen en/of opmerkingen. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente via gemeente@urk.nl onder vermelding van 'IBOR-beleidsplan'.

Alvast bedankt voor het invullen van de enquête. Uw mening over de openbare ruimte is van groot belang.