Wat is het?

De gemeente Urk heeft haar beleidsplan voor het beheer van de openbare ruimte vernieuwd. In vaktermen heet dat ook wel het Beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Dit plan heeft bijvoorbeeld invloed op hoe vaak er gesnoeid en gemaaid wordt, hoe snel een weg vervangen wordt en hoe vaak er schoongemaakt wordt. In juni 2021 hebben de inwoners van Urk de gelegenheid gehad een enquête in te vullen over de openbare ruimte in hun directe woonomgeving en de overige gebieden op Urk als input voor het nieuwe IBOR-beleidsplan.

Resultaten enquête

Hoe werkt het?

In totaal hebben we 112 reacties gekregen. Het aantal reacties is daarmee te laag om representatief te zijn voor de gehele gemeente. Daarvoor waren minimaal 200 reacties nodig. Toch zijn de antwoorden uit de enquête zeer waardevol. De ontvangen informatie is een belangrijke aanvulling geweest om de kaders in het nieuwe Beleidsplan IBOR goed vorm te geven. Een overzicht van de resultaten is terug te vinden via de blauwe knop “Resultaten enquête”. Daarnaast zijn de resultaten met een uitgebreide toelichting opgenomen in het IBOR-Beleidsplan. U kunt het Beleidsplan vinden op onze website onder het kopje “Agenda’s en stukken” van Commissie II op woensdag 1 december 2021.

We danken iedereen hartelijk die de tijd heeft genomen om de enquête in te vullen.