Achtergrond energiebesparing

Net als de rest van Nederland moet Urk langzaam van het aardgas af als belangrijkste bron om onze woningen en water mee te verwarmen. Het zal nog even duren voordat we weten hoe elke buurt op Urk precies verwarmd gaat worden. Maar er is nu actie nodig! Aardgas is de afgelopen tijd behoorlijk in prijs gestegen, zoals u waarschijnlijk wel weet en ook in uw portemonnee gevoeld heeft.

In de tweede helft van 2023 is de gemeente Urk bezig geweest met het opstellen van een Actieplan Energiebesparing. Iedereen is met energiebesparing bezig: inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, etc. Maar hoe kan de gemeente Urk hen het best ondersteunen?

Proces

De gemeente Urk wil de samenleving ondersteunen bij energiebesparing. Want energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden. Woningen en bedrijven goed isoleren is een vorm van energiebesparing. In 2023 startte de gemeente met het Actieplan Energiebesparing. De samenleving op Urk weet zelf het beste wat nodig is om energie te kunnen besparen. Daarom haalde de gemeente deze wensen op bij inwoners, ondernemers, verenigingen, etc.

Inwoners

Rond de zomer van 2023 heeft er een enquête uitgestaan en stond de gemeente een ochtend op de zaterdagmarkt bij het Urkerhard. We hebben hier nuttige informatie opgehaald.

Ondernemers

Voor de ondernemers is er een ondernemersmiddag georganiseerd op het gemeentehuis. Ondernemers vanuit verschillende sectoren, EEF (Energie Expertisecentrum Flevoland) en Horizon Flevoland gingen met elkaar in gesprek over energie besparen bij bedrijfspanden, productieprocessen, etc. Ook ging de gemeente in gesprek met de BKU en VVU.

(Sport-) verenigingen 

We haalden informatie vanuit Urker sportverenigingen op door met een vertegenwoordiging van hen in gesprek te gaan. Een selectie verenigingen op Urk is hiervoor uitgenodigd. 

Resultaten

De resultaten van alle inbreng die we ophaalden uit de Urker samenleving is te lezen in onderstaande tabel. Deze acties zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2024-2028. Dit document bevat nog veel meer acties en projecten voor de komende jaren. Deze acties zijn nodig om de duurzaamheidsdoelen in 2050 te halen. Jaarlijks wordt het document aangevuld en / of aangepast wanneer nodig. Begin maart 2024 is het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2024-2028 vastgesteld door het College van B&W. 

Infographics

De acties voor inwoners en ondernemers zijn visueel gemaakt op de infographics die u hieronder kunt bekijken.

Infographic inwoner

Infographic ondernemer

Man in overall met geblokte blouse en een gele helm op zijn hoofd is bezig met dakisolatie

Informatiekaarten energiebesparing

De gemeente vindt het daarom belangrijk om inwoners van Urk te helpen om hun energieverbruik en energiekosten omlaag te brengen. De bouwperiode van een woning is belangrijk, omdat oudere woningen normaal gesproken minder goed geïsoleerd zijn dan jonge woningen. We weten niet of uw woning sinds de bouw door u of een vorige bewoner al aangepast is met energiebesparende maatregelen. Als dat wel het geval is, bespaart u al op uw energiekosten. Als u elke maand (nog steeds) hoge energielasten heeft, is het verstandig om samen met Energieloket Urk te kijken naar de besparingsmogelijkheden voor uw woning.

Hieronder vindt u alle informatiekaarten voor de verschillende bouwperiodes van woningen op Urk. Voor huurwoningen hebben we een aparte informatiekaart gemaakt, omdat huurders zelf geen grote energiebesparende aanpassingen aan hun woning kunnen uitvoeren. Klik op de blokjes om de kaarten te bekijken en te downloaden.

Informatiekaart energiebesparing (sociale) huurwoning

Informatiekaart energiebesparing woning gebouwd voor 1945

Informatiekaart energiebesparing woning gebouwd tussen 1945-1974

Informatiekaart energiebesparing woning gebouwd tussen 1974-1992

Informatiekaart energiebesparing woning gebouwd na 1992

Uitleg moeilijke woorden

Op de kaarten staat een aantal moeilijke woorden. We proberen zo weinig mogelijk moeilijke woorden te gebruiken, maar sommige energiebesparende maatregelen hebben nou eenmaal een ingewikkelde naam. We hebben een lijst gemaakt met een uitleg van een aantal moeilijke woorden, namen en termen. Klik op het blauwe blokje om de lijst te bekijken.

Begrippenlijst informatiekaarten energiebesparing