De eerste kopers van een kavel in de Zeeheldenwijk staan in het zand samen met burgemeester Van den Bos. Ze hebben allemaal een oranje hesje aan en de kopers hebben een bos bloemen gekregen.
Op de foto v.l.n.r.: Familie Hoorn, fam. Bakker, burgemeester Cees van den Bos, familie Bakker en familie Hakvoort

Vrijdagmiddag 2 september zijn de eerste koopovereenkomsten voor kavels in de Zeeheldenwijk te Urk getekend. De kavels zijn in mei van dit jaar tijdens de eerste lotingsbijeenkomst toegewezen. Nu zijn de eerste kopers zo ver om tot definitieve koop over te gaan. Het betreft vier kavels, gelegen aan de Evertsenlaan en de Hiddes de Vrieslaan. De twee verschillende Urker families die de twee-onder-een-kapwoningen gaan (laten) bouwen en bewonen tekenden vrijdag in het bijzijn van burgemeester Cees van den Bos, die namens de gemeente Urk tekende. Het feestelijke moment vond plaats op de kavels aan de Hiddes de Vries Laan.

Na de ondertekening en de latere afhandeling bij de notaris kan binnenkort de bouw van de woningen starten. De verwachting is dat de optiehouders van de overige 22 kavels van de eerste loting ook spoedig hun koopcontract tekenen. De tweede loting van de Zeeheldenwijk vindt later dit jaar plaats. Dan verloot de gemeente in ieder geval 13 kavels.