De aanpak van DURF! wordt doorgezet. Dat heeft de gemeenteraad unaniem besloten.  Wethouder Freek Brouwer krijgt daarmee volledige ruggensteun. ,,Nu kunnen we DURF! doorontwikkelen en verdiepen. Daarbij hebben we alle Urkers nodig. Tijd dus voor vervolgstappen’’, aldus de wethouder.

Om het DURF!-werk goed uit te kunnen voeren is één van die stappen dat DURF!-professional Alie Snoek de overstap maakt naar Caritas Urk. Wethouder Brouwer zegt: ,,Het is van belang dat we alle verenigingen en jongerenorganisaties volop gebruik gaan maken van DURF! ofwel: er hun voordeel mee doen! Laten we wel wezen, elke plaatsgenoot en elke organisatie die een rol heeft in het leven van een jongere, is een DURF!-partner.’’ Alie knikt instemmend en vult aan: ,,En dat is prachtig, want DURF! maakt het mogelijk dat we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat onze jongeren in een kansrijke en veilige omgeving opgroeien.’’  

directeur van Caritas Urk Anne Salomonson, DURF!-professional Alie Snoek, programmamanager Marjolein Rottiné en wethouder Freek Brouwer staan in het gras voor een boom
Van links naar rechts: directeur van Caritas Urk Anne Salomonson, DURF!-professional Alie Snoek, programmamanager Marjolein Rottiné en wethouder Freek Brouwer.

Enquête voor vierdeklassers

Marjolein Rottiné is voortaan verantwoordelijk voor het uitzetten van de DURF!-kaders. Wethouder Brouwer: ,,Zij gaat er op beleidsniveau voor zorgen dat alle terreinen binnen onze Urker samenleving met elkaar verbonden worden. Denk aan veiligheid, zorg, onderwijs en welzijn.’’ Belangrijke rol hierin speelt de tweejaarlijkse enquête, die we in november op scholen onder alle Urker vierdeklassers afnemen. Marjolein Rottiné licht toe: ,,Met de uitslag spelen we direct in op wat er leeft onder de jeugd. We zetten de uitslag gelijk om in doelen.’’

Passend bij Urk

DURF! is in 2018 als proef geïntroduceerd op Urk. Het is een preventiemodel dat overgenomen is vanuit IJsland. ,,Vanaf de start kozen we er bewust voor om DURF! te laten aansluiten bij de Urker cultuur.’’ De gemeente wil hiermee een voorbeeld zijn voor andere gemeenten. ,,Eigenlijk is dat is nu al zo. Twintig andere gemeenten zijn inmiddels ook aan de slag gegaan met het preventiemodel, en ja, dan wordt naar onze gemeente gekeken: hoe pakt Urk het aan en wat kunnen wij daarvan leren?’’ Nog vijftig andere gemeenten gaan in 2023 ook met het model werken.   

‘Als Urkers willen we dat ons dorp een plek is waar onze jeugd veilig, gezond en kansrijk kan opgroeien. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig’

Eensgezind optrekken

Wethouder Freek Brouwer is tevreden over de koers die gevaren wordt. Wel benadrukt hij: ,,Het is een groeiproces. In IJsland duurde het een paar jaar voordat de eerste successen geboekt werden. DURF! is dus een project van de lange adem. Ons mooie dorp heeft een percentage jongeren waar je ‘u’ tegen zegt. Als Urkers willen we dat ons dorp een plek is, waar onze jeugd veilig en gezond kan opgroeien. Zaken die dát in de weg staan willen we verbeteren door als Urkers samen op te trekken – eensgezind en met respect voor elkaars verschillen. DURF! zorgt voor korte lijnen naar elkaar toe, want we hebben elkaar als ouders, verenigingen en organisaties hard nodig”, besluit Brouwer.

Kijk op www.urkdurft.nl (externe link) voor meer informatie.

Binnenkort: de DURF!-app

Achter de schermen wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de DURF!-app, in samenwerking met het onderwijs, bedrijfsleven, welzijnsinstellingen, sportverenigingen en cultuurclubs. Alie Snoek van DURF! zegt: ,,We starten met een 1.0-versie. Jongeren vinden er vacatures voor bijbaantjes, stages en vrijwilligerswerk vanuit onder andere het bedrijfsleven. De app zorgt voor korte lijnen en gemakkelijke verbindingen. De app is in eerste instantie gericht op bijbanen en stages, maar de volgende stap is een uitbreiding met activiteiten voor jongeren.”