Het college van Urk heeft op 15 november 2022 besloten om deel te nemen aan de Human Capital Agenda Regio Zwolle (HCA). “De arbeidsmarkt verandert, beroepen veranderen en een leven lang ontwikkelen is belangrijker dan ooit. Wij achten het wenselijk dat Urker werkgevers, werknemers en werkzoekenden gebruik kunnen maken van de ondersteuning van HCA Regio Zwolle”, aldus wethouder Nathanaël Middelkoop.

Arbeidsmarkt onder druk

Regionaal geeft 1 op de 3 ondernemers aan dat dat zij door tekort aan voldoende of passend geschoold personeel hun groeiambities niet of minder goed kunnen verwezenlijken. Ook op Urk hebben werkgevers in de volle breedte van de lokale economie te maken met een arbeidsmarkt die onder druk staat. Voor sectoren die te maken hebben met krimp, zoals helaas in de visserij het geval is, kan de HCA een steuntje in de rug zijn op zoek naar nieuw werk binnen of buiten de eigen sector. Met de inzet van de HCA kunnen wij onze lokale economie en gemeenschap versterken.    

‘Groei Vooruit’

‘Groei Vooruit’ is een van de twee campagnes van de HCA en biedt inwoners van Regio Zwolle gratis loopbaanadvies en loopbaancoaching en daarmee kans op een betere toekomst. En is er om- of bijscholing nodig, dan betaalt ‘Groei Vooruit’ die scholing. En dat voorziet duidelijk in een behoefte, het programma loopt al 1 ½ jaren in de andere regiogemeenten en meer dan 4.000 werkzoekenden en werkenden hebben zich al gemeld. Benieuwd naar hun verhalen of welke ondersteuning er mogelijk is, kijk dan op de website groeivooruit.nl(externe link)

‘Upgrade jezelf’

Naast steun voor inwoners is er ook ondersteuning voor werkgevers die aan de slag willen met een leven lang ontwikkelen van hun medewerkers.Zij kunnen terecht op upgradejezelfregiozwolle.nl(externe link) Of het gaat om een vakgerelateerde cursus of opleiding waar financiële ondersteuning voor gevraagd wordt of om advies over hoe te starten met een leven lang ontwikkelen, het team van ‘Upgrade jezelf’ denkt graag mee. Regionaal is deze aanpak al langer een succes, ondernemers zien dat hun medewerkers bijleren. Zij kunnen hun functie hierdoor beter vervullen of doorgroeien naar een andere functie.

De HCA Regio Zwolle heeft naast de campagnes Groei Vooruit en Upgrade jezelf nog 4 lijnen:

  • Bewustwording: belang om aan de slag te gaan met een leven lang ontwikkelen en te investeren in menselijk kapitaal bij werkgevers en inwoners.
  • Ontwikkelfonds: financiële ondersteuning voor om-, her- en bijscholing zowel voor werkgevers als ook voor werkzoekenden en werkenden.
  • Sectorale aanpak: ondernemers, overheid en onderwijs werken samen aan het versterken van de sectorale arbeidsmarkt. Er zijn 9 sectoren met elk hun eigen actieagenda en hiermee kansen voor werkgevers om op een krappe arbeidsmarkt aan personeel te komen, personeel te binden en aan de slag te gaan met scholing.
  • KOERS-programma – Kiezen (K), Onderzoek (O), Experimenteren (E), Regelruimte (R) en Samenwerken (S). Het onderzoeksprogramma zorgt dat er keuzes gemaakt worden met de juiste (cijfermatige) kennis