SGP, CDA en ChristenUnie vormen samen een coalitie. De drie partijen delen hun visie op het belang van christelijke waarden en normen. Hun plannen zijn neergelegd in het coalitieakkoord met de titel ‘Koersvast en eensgezind’. In de uitwerking op hoofdlijnen concentreert de coalitie zich op drie grote opgaves: wonen, werken en leven. Met ruimte voor verscheidenheid zoeken zij het goede voor Urk.