In Nederland is de bouwsector verantwoordelijk voor 40% à 50% van het grondstofverbruik. Daarom is het belangrijk dat bij het bouwen of renoveren van huizen materialen en grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Ook moeten we zorgen dat gebouwen lang meegaan. Het helpt om de gebruikte materialen vast te leggen in een Materialenpaspoort. Zo blijft helder waar welke materiaal gebruikt is. Bij het demonteren of veranderen van de functie van een gebouw in de toekomst kan makkelijker bepaald worden wat nog bruikbaar is.

Ook het gebruik van reeds gebruikte materialen is een belangrijk uitgangspunt bij circulair bouwen. Ook kun je denken aan het gebruik van biobased producten. Deze materialen zijn biologisch afbreekbaar en zijn dus niet schadelijk voor de natuur. Deze mogelijkheden voor circulair bouwen gelden niet alleen voor projecten die de gemeente uitvoert, maar u kunt ook zelf aan de slag binnen uw eigen bedrijf of woning.