Wat is het?

Wanneer u wilt bouwen in een gebied waar dit volgens het bestemmingsplan niet mag, vraagt u aan de gemeente om een bouwvlak aan het omgevingsplan toe te voegen.

In een omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een bouwvlak in het omgevingsplan betekent dat er gebouwd mag worden.

Hoe werkt het?

Door de gemeente te vragen een bouwvlak toe te voegen in het bestemmingsplan, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een wijziging aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont of als u zich er wilt vestigen met uw bedrijf.

Wat heb ik nodig?

  • een bouwplan met situatieschets en plattegronden
  • gaat het om bedrijfsactiviteiten: een bedrijfsplan

Wat moet ik doen?

Check de regels op de kaart van het omgevingsloket.
Om duidelijk te maken waarom u een bouwvlak aan het omgevingsplan wilt toevoegen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is en van de nieuwe situatie
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond
  • Een bedrijfsplan als het te maken heeft met uw bedrijf