Wat is het?

Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra kosten bij ziekte, een beperking of een andere reden. Bijvoorbeeld kosten voor brillen, rechtsbijstand of tandartskosten.

Het moet gaan om kosten die niet tot de normale kosten van het bestaan horen, die u niet zelf kunt betalen en ook niet vergoed krijgt (bijvoorbeeld van de zorgverzekering). Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente.

Hoe werkt het?

U heeft mogelijk recht op bijzondere bijstand als u onder andere voldoet aan de volgende voorwaarden: 

  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
  • U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn.
  • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.
  • De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.

De gemeente beoordeelt of u de bijzondere bijstand als gift of als lening krijgt.

Gezinnen met kinderen tussen de vier en achttien jaar met een laag inkomen kunnen extra ondersteuning krijgen. Dit heet het Kindpakket.

  • De gemeente Urk hanteert bij de berekening van uw draagkracht geen drempelbedrag.
  • Het vermogen dat in uw eigen woning zit telt in de gemeente Urk niet mee voor de berekening van uw vermogen
  • De gemeente Urk heeft geen gemeentelijke kredietbank, leningen worden alleen door de gemeente zelf verstrekt.

Wat moet ik doen?

U kunt een aanvraagformulier opvragen bij uw contactpersoon of mailen naar werkeninkomen@urk.nl. U vraagt bijzondere bijstand altijd aan voordat u de kosten maakt, anders kan de gemeente uw aanvraag afwijzen

Wat neem ik mee?

Op het aanvraagformulier en de bijgevoegde brief staan alle bewijsstukken die u in moet leveren.

Hoe lang duurt het?

Uw aanvraag wordt binnen acht weken na de ontvangstdatum van uw aanvraagformulier en de gevraagde bewijsstukken afgehandeld.

Extra informatie

Kosten voor langere tijd

Moet u voor langere tijd dezelfde kosten maken, dan kunt u dit in één keer aanvragen. Bijvoorbeeld bij reiskosten voor een lange behandeling in het ziekenhuis.

Bewaar de bewijzen

Bewaar alle rekeningen en bonnen goed! U krijgt alleen bijzondere bijstand als u kunt laten zien dat u de kosten echt maakt.

Folder bijzondere financiële regelingen inclusief kindpakket 2021

Heeft u gevonden wat u zocht?