Wat is het?

De gemeente kan jongeren tussen de 18 en 27 jaar ondersteunen in de kosten van levensonderhoud. Hier kan je voor in aanmerking komen als je geen werk kunt vinden en niet kunt studeren.

Hoe werkt het?

Je doet een aanvraag voor een bijstandsuitkering op werk.nl. Daarna meld je je bij de gemeente Urk. Iedere jongere heeft een zoektijd van vier weken. Je krijgt een brief van de gemeente waarin staat wat je in deze zoektijd allemaal moet doen. Als de vier weken voorbij zijn, zet je je aanvraag door via werk.nl en daarna meld je je weer bij de gemeente. Je wordt dan uitgenodigd voor een intakegesprek.

Je moet bewijsstukken overleggen waaruit blijkt wat je allemaal ondernomen hebt om werk te vinden. Verder moet je in deze vier weken onderzoeken of er nog mogelijkheden voor jou zijn binnen het onderwijs en de studiefinanciering. Zijn die mogelijkheden er niet, dan moet je dat ook met bewijsstukken kunnen aantonen.

Kostendelersnorm als je een woning deelt

De kostendelersnorm betekent dat als je een woning deelt met andere volwassenen, je bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassenen, hoe lager de uitkering. In dat geval kunnen de woonkosten namelijk gedeeld worden. Meer informatie vind je op de website van Rijksoverheid.

Wat moet ik doen?

In die zoektijd moet je:

 • Bij het UWV ingeschreven staan als werkzoekende;
 • In zo breed mogelijke zin de media nagaan op vacatures, waaronder begrepen het dagelijks raadplegen van de vacaturebank van het UWV Werkbedrijf: www.werk.nl;
 • In de eerste week van de zoekperiode van 4 weken inschrijven bij ten minste 4 uitzendbureaus en regelmatig contact onderhouden met deze bureaus;
 • In de gehele zoekperiode van 4 weken ten minste 10 reële sollicitaties verrichten;
 • Gegevens en bewijsstukken van de voorgenoemde activiteiten bewaren, om deze te kunnen tonen bij de aanvraagindiening.

Voor een jongere van 27 jaar geldt verder dat hij of zij aan moet tonen voldoende gebruik te hebben gemaakt van zijn onderwijsmogelijkheden. Indien je nog geen 23 jaar bent en niet in het bezit bent van een startkwalificatie verplichten wij je bovendien om:

 • Zo snel mogelijk contact te leggen met de RMC-functionaris van de gemeente Urk aangezien je jonger bent dan 23 jaar, om te komen tot een advies aangaande scholing;
 • Wanneer je niet valt onder de doelgroep van het RMC, zo snel mogelijk contact te leggen met een studieadviseur van een onderwijsinstelling, in beginsel het ROC, om te komen tot een advies aangaande scholing.

Indien je meent niet te kunnen deelnemen aan onderwijs dan dien je hiervan bewijsstukken te overleggen aan de gemeente Urk. Mogelijke bewijsstukken zijn:

 • Een negatief bindend studieadvies in combinatie met een verklaring van een studiebegeleider, mentor of decaan, dat het volgen van een andere opleiding ook geen haalbare kaart is;
 • Een schriftelijke weigering van inschrijving voor een relevante opleiding;
 • Een verklaring van een andere begeleider of behandelaar van de jongere.

Als je na deze vier weken toch meent een uitkering te moeten aanvragen, dan gaan wij beoordelen in hoeverre je je ingespannen hebt om aan bovenstaande verplichtingen te voldoen. Dit is zeker van invloed op een eventueel recht op uitkering.

Na vier weken kunt je de gegevens via www.werk.nl compleet maken en opnieuw contact met ons opnemen.

Wat neem ik mee?

Bewijzen die laten zien dat je geen werk of opleiding hebt gevonden. Denk aan sollicitatiebrieven of afwijzingsbrieven. Verder is dit afhankelijk van je situatie. Je krijgt een overzicht van de bewijsstukken die nodig zijn voor de beoordeling van je aanvraag.

Hoe lang duurt het?

Als je aanvraag compleet is, neemt de gemeente binnen acht weken een beslissing. Als je na vier weken nog geen besluit hebt ontvangen, kan je vragen om een voorschot.

Je kunt een voorschot krijgen als je niet genoeg geld hebt om te wachten totdat de uitkering aan je is overgemaakt. De gemeente mag weigeren jou een voorschot te geven als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat je geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
 • je onvoldoende bewijsstukken aanlevert;
 • je de bewijsstukken te laat aanlevert;
 • je onvoldoende meewerkt bij de behandeling van jouw aanvraag.

Na jouw aanvraag voor een bijstandsuitkering kan het even duren voordat je de uitkering ontvangt. Daarom krijg je een voorschot op jouw uitkering totdat je jouw uitkering definitief ontvangt. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering die je kunt krijgen.

Als je jonger dan 27 jaar bent en je woont niet samen met een partner ouder dan 27 jaar, dan krijg je over de eerste 4 weken geen voorschot. Je kunt namelijk pas na 4 weken de bijstandsaanvraag indienen.

Heeft u gevonden wat u zocht?