Wat is het?

Als u werkloos bent en tussen de 18 en 27 jaar, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen via werk.nl. Met een bijstandsuitkering kunt u belangrijke kosten (zoals huur, eten en drinken) betalen.

Hoe werkt het?

De gemeente beoordeelt of u recht hebt op bijstand voor jongeren. Als u bijstand krijgt, betekent dat niet altijd dat u geld krijgt. In sommige gevallen krijgt u bijvoorbeeld voedsel, kleding of woonruimte. Ook kan de bijstand een lening zijn die u later terug moet betalen.

Kostendelersnorm als u een woning deelt

De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen, uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer volwassen personen in uw huis wonen, hoe lager uw uitkering. Als er meer personen in uw woning wonen, kunt u namelijk de woonkosten delen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Wat moet ik doen?

 • U vraagt een bijstandsuitkering aan via werk.nl.
 • U logt in met uw DigiD.
 • U gaat 4 weken lang op zoek naar werk of een opleiding.
 • U bewaart deze 4 weken alle sollicitatiebrieven en inschrijvingen bij uitzendbureaus.
 • De gemeente kijkt samen met u hoe u snel aan werk kunt komen.
 • Als u binnen deze 4 weken geen werk of opleiding hebt gevonden, bepaalt de gemeente of u een bijstandsuitkering krijgt.
 • Als u al een WW-uitkering hebt, vraagt u 4 weken voordat de WW-uitkering stopt de bijstandsuitkering aan.
  • In de laatste 4 weken van de WW-uitkering zoekt u naar werk of naar een opleiding.

Voor een jongere van 27 jaar geldt verder dat hij of zij aan moet tonen voldoende gebruik te hebben gemaakt van zijn onderwijsmogelijkheden. Indien je nog geen 23 jaar bent en niet in het bezit bent van een startkwalificatie verplichten wij je bovendien om:

 • Zo snel mogelijk contact te leggen met de RMC-functionaris van de gemeente Urk aangezien je jonger bent dan 23 jaar, om te komen tot een advies aangaande scholing;
 • Wanneer je niet valt onder de doelgroep van het RMC, zo snel mogelijk contact te leggen met een studieadviseur van een onderwijsinstelling, in beginsel het ROC, om te komen tot een advies aangaande scholing.

Indien je meent niet te kunnen deelnemen aan onderwijs dan dien je hiervan bewijsstukken te overleggen aan de gemeente Urk. Mogelijke bewijsstukken zijn:

 • Een negatief bindend studieadvies in combinatie met een verklaring van een studiebegeleider, mentor of decaan, dat het volgen van een andere opleiding ook geen haalbare kaart is;
 • Een schriftelijke weigering van inschrijving voor een relevante opleiding;
 • ​Een verklaring van een andere begeleider of behandelaar van de jongere.

Als je na deze vier weken toch meent een uitkering te moeten aanvragen, dan gaan wij beoordelen in hoeverre je je ingespannen hebt om aan bovenstaande verplichtingen te voldoen. Dit is zeker van invloed op een eventueel recht op uitkering.

Na vier weken kunt je de gegevens via www.werk.nl compleet maken en opnieuw contact met ons opnemen.

Wat heb ik nodig?

Bewijzen die laten zien dat u geen werk of opleiding hebt gevonden. Denk aan sollicitatiebrieven of afwijzingsbrieven. Verder hebt u de volgende gegevens nodig:

 • een geldig identiteitsbewijs
 • gegevens over uw woonsituatie (de hoogte van uw huur of hypotheek)
 • inkomensgegevens (loon, alimentatie, belastingteruggave)
 • gegevens over uw laatste baan
 • bankafschriften van uw rekeningen
 • een overzicht van uw bezittingen en eventuele schulden
 • brieven van de Belastingdienst over toeslagen of heffingskortingen

Als u samenwoont met uw partner of echtgenoot, hebt u de hierboven genoemde gegevens ook van hem of haar nodig.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de bijstandsuitkering krijgt.

Voorschot

Binnen 4 weken na uw aanvraag krijgt u een voorschot van de gemeente. U blijft het voorschot ontvangen tot er een besluit is genomen door de gemeente over uw recht op bijstand.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.