Wat is het?

Bent u het niet eens met een besluit? Of zijn bepaalde dingen uit het besluit nog niet duidelijk? Bel dan eerst met de gemeente. Samen met u wordt het besluit dan doorgenomen. Bent u niet tevreden, dan is een bezwaar uw volgende stap. Dit moet binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt.

Hoe werkt het?

  • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
  • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
  • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Wat moet ik doen?

Bezwaar indienen kan via DigiD of per post. Vergeet niet de volgende zaken als u bezwaar maakt via de post. Deze gegevens heeft u ook nodig om bezwaar te maken via DigiD.

  • U dient bezwaar in binnen 6 weken nadat het besluit bekend is gemaakt.
  • U maakt een kopie van het besluit. Lukt dit niet? Voeg dan een omschrijving toe. Vermeld in ieder geval de datum, het kenmerk van het besluit en het onderwerp.
  • U legt uit waarom u het niet eens bent met het besluit.
  • U vermeldt uw naam en adres op het bezwaarschrift.
  • U ondertekent het bezwaarschrift als u het per post opstuurt, of u dient het in met DigiD.

DigiD linkBezwaar indienen