Wat is het?

Heeft u een laag inkomen en bent u daardoor niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding.

Wat moet ik doen?

U kunt uw aanvraag digitaal invullen. Hiervoor kunt u inloggen met DigiD.

Kwijtschelding aanvragen 

U kunt de aanvraagformulieren voor kwijtschelding ook afhalen op het gemeentehuis of u kunt het formulier aanvragen via e-mailadres kwijtschelding@urk.nl. Ook is het kwijtscheldingsformulier te downloaden op deze site, samen met de informatiefolder.

Let op: Vult u het formulier niet volledig in of sluit u de gevraagde gegevens niet bij, dan wordt uw verzoek om kwijtschelding buiten behandeling gesteld. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Wat neem ik mee?

 • Laatste afrekening van het loon/salaris.
 • Laatste specificatie van de uitkering.
 • Laatste  vier afschriften van bank en/of giro.
 • Laatste specificatie van de hypotheek.
 • Specificatie van de premie/subsidie van de koopwoning.
 • Laatste specificatie van de alimentatieverplichting.
 • Laatste huurspecificatie.
 • Laatste specificatie/afschrift van huursubsidie, stook- en/of servicekosten, onderverhuur.
 • Laatste afschrift van uw premie particuliere ziektekostenverzekering.
 • Kopie van uw kentekenbewijs.

Denkt u ook aan de gegevens van uw partner!

Let op: Uw verzoek om kwijtschelding wordt niet eerder in behandeling genomen dan na inlevering van deze stukken.

 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw vermogen
 • bewijzen van uw schulden

Heeft u gevonden wat u zocht?