Wat is het?

Kwijtschelding houdt in dat u de gemeentelijke belastingen en heffingen of een deel daarvan niet hoeft te betalen.

Wat moet ik doen?

U kunt uw aanvraag digitaal invullen. Hiervoor kunt u inloggen met DigiD.

DigiD linkKwijtschelding aanvragen

U kunt de aanvraagformulieren voor kwijtschelding ook afhalen op het gemeentehuis of u kunt het formulier aanvragen via e-mailadres kwijtschelding@urk.nl. Ook is het te downloaden op deze site, samen met de .

Let op: Vult u het formulier niet volledig in of sluit u de gevraagde gegevens niet bij, dan wordt uw verzoek om kwijtschelding buiten behandeling gesteld. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Wat heb ik nodig?

 • Laatste afrekening van het loon/salaris;
 • Laatste specificatie van de uitkering;
 • Laatste vier afschriften van bank en/of giro;
 • Laatste specificatie van de hypotheek;
 • Specificatie van de premie/subsidie van de koopwoning;
 • Laatste specificatie van de alimentatieverplichting;
 • Laatste huurspecificatie;
 • Laatste specificatie/afschrift van huursubsidie, stook- en/of servicekosten, onderverhuur;
 • Laatste afschrift van uw premie particuliere ziektekostenverzekering;
 • Kopie van uw kentekenbewijs.

Denkt u ook aan de gegevens van uw partner!

Let op: Uw verzoek om kwijtschelding wordt niet eerder in behandeling genomen dan na inlevering van deze stukken.

 • Bewijzen van uw inkomen
 • Bewijzen van uw vermogen
 • Bewijzen van uw schulden

Documenten