Belastingen, betalingsregeling

Wat is het?

Indien u als gevolg van tijdelijke financiële omstandigheden niet in staat bent tijdig uw aanslag te voldoen kunt u schriftelijk een verzoek indienen voor uitstel of een betalingsregeling.

Wat moet ik doen?

Bij de invorderingsambtenaar kunt u schriftelijk een verzoek tot uitstel of een betalingsregeling indienen. Aan de hand van de verstrekte gegevens en in overleg met u maakt de ambtenaar afspraken. U kunt uw verzoek mailen aan kwijtschelding@urk.nl.

Extra informatie

De gemeente kan ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.