Bekendmakingen

Recent gemeentenieuws

Het gemeentebestuur geeft voor bepaalde activiteiten een vergunning of een ontheffing. Alle vergunningen die worden verleend moeten bekendgemaakt worden. Deze officiële bekendmakingen worden elke week gepubliceerd op de servicepagina 'Gemeentenieuws' van de gemeente Urk in nieuwsblad 'Het Urkerland'. Op deze website vindt u ook alle actuele bekendmakingen van de gemeente Urk. Wilt u reageren? Stuur uw reactie dan naar Postbus 77, 8320 AB Urk of e-mail gemeente@urk.nl. U kunt ook bellen met telefoonnummer 0527-689868.

De bekendmakingen worden ook getoond op de website www.overheid.nl en officielebekendmakingen.nl.

U kunt zich abonneren op het doorgeven van de bekendmakingen (zoals bouw- en milieuvergunningen) bij u in de buurt.

Aanmelden voor de e-mailservice bekendmakingen (via www.overheid.nl)

Bezwaar / Beroep / Voorlopige voorziening

Tegen een groot aantal besluiten die door de gemeente genomen worden kan een bezwaarschrift worden ingediend. Dat moet schriftelijk, gemotiveerd, ondertekend en binnen (meestal) 6 weken gebeuren. In de tekst van de bekendmaking vindt u de gegevens hoe u bezwaar kunt maken en aan wie u dit moet richten. Heeft u vragen dan kunt u natuurlijk contact opnemen met de gemeente Urk via bovenstaande contactgegevens.