De gemeente Urk heeft een drietal begraafplaatsen in beheer: de Oude begraafplaats (Oude Kerkhof), begraafplaats Holkenkamp en begraafplaats De Vormt. Op de Oude begraafplaats en de Holkenkamp vinden alleen bijzettingen plaats. Alle nieuwe graven worden gedolven op begraafplaats De Vormt.

Informatie over aanpassing begraafplaatsenbeleid

In tegenstelling tot hetgeen eerder is bepaald, heeft de gemeenteraad op 6 juli 2017 besloten om de graven die zijn uitgegeven in de periode van 1 januari 1974 tot en met 28 februari 2017, de status van ‘graven met een grafrecht voor onbepaalde tijd’ te geven. Met in achtneming van de wet op de lijkbezorging. De aanpassing zorgt voor een gelijkwaardige behandeling van alle nabestaanden van de graven tot en met 28 februari 2017.

Wat betekent de wijziging voor de nabestaanden?

Er wordt geen reserverings- of verlengingsbedrag meer van deze groep nabestaanden gevraagd. Dit in tegenstelling tot het beleid dat per 1 maart 2017 van kracht is geworden. Mocht er door een nabestaande al betaald zijn voor een verlenging of reservering van het grafrecht, wordt dit bedrag zo snel  mogelijk op zijn/haar bankrekening teruggestort.

Hoe nu verder?

De nabestaanden die afgelopen periode een brief hebben ontvangen, krijgen de komende dagen een persoonlijk telefoontje waarin het nieuwe beleid in relatie tot de persoonlijke situatie mondeling wordt toegelicht.

De nabestaanden die nog geen brief hebben ontvangen en bij de administratie van de begraafplaatsen bekend zijn, krijgen een brief met grafakte thuisgestuurd. Wij streven ernaar om dit nog vóór de zomervakantie in orde te maken.

Wat als de rechthebbende niet bij ons bekend is?

Indien er geen rechthebbende bekend is omdat de geregistreerde rechthebbende is overleden dan wel dat er verzuimd is de gewijzigde NAW-gegevens tijdig door te geven, wordt gedurende een jaar een bordje geplaatst bij het graf en een aankondiging gedaan op het mededelingenbord bij het kantoor van de beheerder van de begraafplaats. Familieleden van de overledene van de 1e graad kunnen zich melden als nieuwe rechthebbende. Een grafakte wordt uitgereikt.

Wilt u meer weten?

Bel of mail ons als u vragen heeft. Wij beantwoorden ze graag. U bereikt ons op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur via (0527) 689868 of  begraven@urk.nl

Veelgestelde vragen

Heeft u gevonden wat u zocht?