De gemeente Urk heeft een drietal begraafplaatsen in beheer: de Oude begraafplaats (Oude Kerkhof), begraafplaats Holkenkamp en begraafplaats De Vormt. Op de Oude begraafplaats en de Holkenkamp vinden alleen bijzettingen plaats. Alle nieuwe graven worden gedolven op begraafplaats De Vormt.

Informatie over aanpassing begraafplaatsenbeleid

In tegenstelling tot hetgeen eerder is bepaald, heeft de gemeenteraad op 6 juli 2017 besloten om de graven die zijn uitgegeven in de periode van 1 januari 1974 tot en met 28 februari 2017, de status van ‘graven met een grafrecht voor onbepaalde tijd’ te geven. Met in achtneming van de wet op de lijkbezorging. De aanpassing zorgt voor een gelijkwaardige behandeling van alle nabestaanden van de graven tot en met 28 februari 2017.

Wat als de rechthebbende niet bij ons bekend is?

Als er geen rechthebbende bekend is omdat de geregistreerde rechthebbende is overleden dan wel dat er verzuimd is de gewijzigde NAW-gegevens op tijd door te geven, wordt gedurende een jaar een bordje geplaatst bij het graf en een aankondiging gedaan op het mededelingenbord bij het kantoor van de beheerder van de begraafplaats. Familieleden van de overledene van de 1e graad kunnen zich melden als nieuwe rechthebbende. Hiervoor kan het formulier overschrijving grafrechten op een andere naamlink naar pdf bestand worden ingevuld. Na ontvangst van dit formulier zal er dan een grafakte worden uitgereikt.

Documenten

Wilt u meer weten?

Bel of mail ons als u vragen heeft. Wij beantwoorden ze graag. U bereikt ons op werkdagen tussen 8:45 en 17:00 uur via (0527) 689868 of  begraven@urk.nl

Veelgestelde vragen