Afspraak maken

Afspraak maken

Wat is het?

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente.

Als u in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een bewijs van in leven zijn nodig hebt, vraagt u geen attestatie de vita aan maar een bewijs van in leven zijn.

Hoe werkt het?

U hebt een attestatie de vita bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans. Het document is 6 maanden geldig.

Wat heb ik nodig?

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Als u de attestatie de vita aanvraagt voor een pensioenfonds, neemt u ook de brief van het pensioenfonds mee waarin hierom wordt gevraagd.

Wat kost het?

De attestatie de vita ten behoeve van buitenlandse autoriteiten kost € 14,30.

Het bewijs van in leven zijn, dat u in Nederland kunt gebruiken, kost € 9,20. Indien met een schriftelijk bewijs wordt aangetoond dat dit bewijs nodig is op grond van artikel 93 van de Pensioenwet dan is deze gratis.

Hoe lang duurt het?

U krijgt het document meteen mee.