Wat is het?

 • Als u alcohol schenkt of verkoopt, heeft u een alcoholwetvergunning nodig van de gemeente.
 • Als u alcohol wilt schenken tijdens een evenement, moet u een ontheffing bij de gemeente aanvragen.

Geen vergunning nodig

In de volgende zaken mag u bier, wijn, port en sherry verkopen:

 • supermarkt
 • levensmiddelenwinkel
 • snackbar
 • traiteur
 • tabakspeciaalzaak
 • slijterij

U heeft dan geen vergunning nodig. U mag in uw zaak geen alcohol laten proeven.

Hoe werkt het?

Met een alcoholvergunning mag u alcohol schenken en verkopen aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig of een barmedewerker die de instructie 'Verantwoord alcoholgebruik' heeft gevolgd.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Wat heb ik nodig?

 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • plattegrond van het bedrijf, inclusief terras
 • officieel bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)

De gemeente kan om extra stukken vragen, bijvoorbeeld arbeidscontracten van de leidinggevenden.

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 3 maanden)
 • Huur-, pacht-, of koopovereenkomst van het pand
 • Plattegrond met aanduiding van de maten op schaal (alleen van de horecaruimte)
 • Plattegrond van het eventuele terras met aanduiding van de maten
 • Verklaring van alle leidinggevende werkzaam in de inrichting
 • Kopie van de verklaring van Sociale Hygiëne van alle leidinggevenden
 • Kopie van een identiteitsbewijs van iedere leidinggevende (rijbewijs voldoet niet)
 • Kopie van de arbeidsovereenkomst van iedere leidinggevende
 • Eventueel een verklaring van een leidinggevende dat deze op geen enkele wijze bemoeienis heeft met de bedrijfsvoering of de exploitatie van het horecabedrijf of het slijtersbedrijf waarvoor de vergunning wordt aangevraagd

Wat kost het?

OmschrijvingBedrag
een aanvraag voor een vergunning Alcoholwet€ 733,00
administratieve wijziging van de vergunning€ 172,00
als op een aanvraag afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van 50 % van de leges verleend
het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van de Alcoholwet€ 47,50
het in behandeling nemen van een melding van de Alcoholwet€ 127,50
een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés en dergelijke instellingen voor een periode van 12 maanden€ 210,00
een vergunning tot het na het algemeen sluitingsuur geopend houden van cafés en dergelijke instellingen voor een periode van één dag€ 104,00

Documenten