Wat is het?

U kunt uw huishoudelijk afval kwijt in de verzamelcontainer bij u in de buurt. Wanneer er geen verzamelcontainer bij u in de buurt is, zet u uw afval op een vaste dag buiten.

Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor papier en karton, plastic, glas, textiel en klein chemisch afval. Check via Afvalscheidingswijzer.nl in welke bak uw afval hoort.

Wanneer het afval te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, is het grofvuil en gelden er andere regels.

Wilt u weten wanneer uw containers geleegd worden? Download dan de inzamelkalender.

Wat kost het?

Afvalstoffenheffing

Meer informatie over de kosten 

Bewoners van appartementen kunnen gebruik maken van een ondergrondse verzamelcontainer. Zij krijgen hiervoor een pasje.

Wat moet ik doen?

Als uw afval op een vaste dag wordt opgehaald, is het belangrijk dat u dit op de goede manier buiten zet:

  • Sorteer het afval.
  • Doe het afval in vuilniszakken.
  • Wanneer u afvalbakken hebt die u iedere week buiten zet, zorg er dan voor dat de bakken niet te vol of te zwaar zijn. Wanneer u nog geen afvalbakken hebt, vraagt u deze aan bij de gemeente.

Kijk op de website van Rova als u wilt weten welk afval in welke container mag.

Extra informatie

Grotere of kleinere container aanvragen?

Neem contact op met de gemeente via telefoon (0527-689868), e-mail of WhatsApp (0613567971) en geef uw naam, adres, telefoonnummer en de container die omgeruild moet worden, door.

Is deze pagina naar wens?