Wat is het?

U kunt uw huishoudelijk afval kwijt in de verzamelcontainer bij u in de buurt. Wanneer er geen verzamelcontainer bij u in de buurt is, zet u uw afval op een vaste dag buiten.

Daarnaast zijn er in uw buurt aparte afvalcontainers voor papier en karton, plastic, glas, textiel en klein chemisch afval. Check via Afvalscheidingswijzer.nl in welke bak uw afval hoort.

Wanneer het afval te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, is het grofvuil en gelden er andere regels.

Wilt u weten wanneer uw containers geleegd worden? Download dan de afvalkalender 

Wat kost het?

Afvalstoffenheffing

Container voor huishoudens groter dan 4 personen (groot huishouden): een restafvalcontainer van 240 liter al dan niet in samenhang met een GFT-container van 140 liter.

Container voor huishoudens kleiner dan 4 personen (klein houden) indien gebruik gemaakt wordt van een restafvalcontainer van 140 liter al dan niet in samenhang met een GFT-container van 80 liter

Bewoners van appartementen kunnen gebruik maken van een ondergrondse verzamelcontainer. Zij krijgen hiervoor een pasje.

De belasting per jaar per perceel, bedraagt bij een:

  • Groot huishouden (4 personen of meer): € 302,70
  • Klein huishouden (minder dan 4 personen): € 222,00

Extra container (kosten per jaar)

  • Extra 240 liter Rest container: € 147,30
  • Extra 140 liter GFT container: € 42,40

Wat moet ik doen?

Als uw afval op een vaste dag wordt opgehaald, is het belangrijk dat u dit op de goede manier buiten zet:

  • Sorteer het afval.
  • Doe het afval in vuilniszakken.
  • Wanneer u afvalbakken hebt die u iedere week buiten zet, zorg er dan voor dat de bakken niet te vol of te zwaar zijn. Wanneer u nog geen afvalbakken hebt, vraagt u deze aan bij de gemeente.

Is deze pagina naar wens?