In samenspraak met raadsleden, ambtenaren en inwoners is in 2019 een plan voor het scheiden en (circulair) verwerken van huishoudelijk afval opgesteld: Het Meerjaren Grondstoffenplan Urk (2020-2023) is in 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

In het eerste kwartaal van 2020 zijn de nieuwe beleidsregels ingevoerd. Urkers scheiden vanaf dat moment het gft en pmd afval nog beter. Het restafval wordt sinds 1 april 2020 1 keer per 4 weken opgehaald.

Hoe doen Urkers het?

Elk kwartaal meten we hoe goed Urkers afval scheiden met het afvaldashboard. De meest recente versie van het dashboard ziet u hier. 

Overzicht afvalinzameling Urk 2019 - 2021

Resultaten afvalenquête oude dorp

Inwoners van het Oude dorp ontvingen in maart 2020 een enquête van de gemeente over afvalinzameling. Uit de enquête blijkt dat de betrokkenheid bij het onderwerp afval groot is. Via een livestream zijn de resultaten van de enquête gepresenteerd. Ook de ideeën en plannen voor verdere verbetering van gescheiden afvalinzameling in het Oude dorp zijn via  deze link terug te kijken.

Documenten