Als afronding van het project Hooiland/Achterland plantte wethouder Nathanaël Middelkoop enkele heesters in de openbare ruimte van de wijk. 

De wijk Hooiland/Achterland is in de jaren ‘60 / ’70 aangelegd op een zettingsgevoelige ondergrond. Hierdoor is het gebied erg verzakt waardoor de wijk kampte met wateroverlast, woningen slecht bereikbaar waren, verhardingen waren verzakt en het rioolsysteem functioneerde niet goed. Daarnaast was de openbare ruimte in het algemeen hard toe aan een opknapbeurt.

Samenwerking met buurtbewoners

Zo’n vijf jaar geleden is gemeente Urk daarom samen met bewoners na gaan denken over een herinrichting van de wijk, en hebben samen met de wijk hiervoor een ontwerp opgesteld. De wijk is hierbij gemiddeld zo’n halve meter opgehoogd. Hierover hebben we steeds intensief afstemming gezocht met bewoners, omdat dit vaak ook tot gevolg had dat bewoners zelf werkzaamheden uit moeten voeren aan hun schutting, berging, achterpad en tuin. Zowel vanuit de bewoners, buurtvereniging als gemeente is er erg veel tijd gestoken in de onderlinge afstemming. Ondanks een goede voorbereiding liepen we in de uitvoering -zoals wel vaker gaat bij dit soort projecten- toch aan tegen een aantal onverwachte zaken zoals; stagnatie van leverantie van materialen door een lage waterstand in de rivieren, verkeerd liggende kabels en leidingen, winterweer en corona.

Door de zeer goede samenwerking met de buurt zijn we hier echter altijd op een goede manier uitgekomen. De positieve houding vanuit de buurt -die echt wel overlast heeft gehad door alle werkzaamheden- heeft hierbij meegedragen aan een positief eindresultaat. De mannen op het werk hebben het weinig dagen zonder een gehaktbal, kop soep of dergelijke van bewoners moeten doen.

Inmiddels is de gehele wijk opgehoogd, voorzien van een nieuwe inrichting, groen en verhardingen en is er een nieuwe riolering gerealiseerd waarbij het regenwater duurzaam in de wijk infiltreert of naar de Singel wordt afgevoerd. Ook veel bewoners hebben hun eigen tuin en woning aangepakt waardoor de wijk er weer als nieuw bij ligt.

Initiatieven buurtverenigingen

Door mooie initiatieven vanuit de verschillende buurtverenigingen in de wijk zijn we in staat geweest een extra investering in een aantal speelterreintjes te doen. Verder zijn delen van de nieuwe groenaanplant geadopteerd door bewoners die voortaan het onderhoud hiervan op zich nemen.

Wethouder Middelkoop plant een heester