In 2012 is in samenwerking met Flevolandschap het natuurspeelbos aangelegd. Het speelbos was aan onderhoud en vernieuwing toe. Het vernieuwde speelbos is gerealiseerd met medewerking van verschillende partijen. De afgelopen tijd heeft de gemeente hiervoor intensief samengewerkt met onder andere Stichting de Populier, Flevolandschap en Waterschap Zuiderzeeland.

Naast het plaatsen van nieuwe natuurlijke speeltoestellen en het aanleggen van behendigheidsparcoursen zijn er bomen en struiken geplant met eetbare vruchten en noten. De speeltoestellen zijn geschikt voor zowel jong als oud.

Ook is naast de aanwezige singel grond met gras afgegraven waardoor het oorspronkelijke zand (grind en schelpjes) van de ‘de Staart’ weer zichtbaar is: een zandbank waar in de eilandtijd veel robben lagen te zonnen. De robben zijn ook verwerkt in houtsculpturen.

Voor de verkeersveiligheid zijn speeltoestellen geplaatst tussen park Hooiland en het Berechja college. Daarvoor hoeft de Staartweg niet te worden overgestoken. Ook is gedacht aan de waterbeleving door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Dit trekt ook weer diersoorten en vogels aan. Zo komen educatie, historie, beleving en sportief bezig zijn samen in het Natuurspeelbos 2.0.

Speelbos Urk