Het programma Oud Urk vormt straks ons gezamenlijk gedragen kompas voor de ontwikkeling van het gebied. Binnen dit document benoemen we onze gedeelde ambities en knelpunten. Om dit programma daadwerkelijk richtinggevend te maken voor de ontwikkelingen in het gebied, is bepaald dat de inhoud wordt vormgegeven door inwoners zelf. Daarom is actieve inwonerparticipatie benodigd en passen we dit toe. De gesprekken over de toekomst van ons oude dorp zijn dus niet alleen een fase in het besluitvormingsproces, maar vormen een integraal onderdeel van de oplossing. We hopen dat de dialoog bijdraagt aan een gezamenlijk beeld, vertrouwen in de aanpak en een gedeelde verantwoordelijkheid.

De opbrengsten vanuit de inwonerparticipatie gebruiken we als advies aan het bestuur (de 3e trede van de participatieladder). Uiteindelijk bepaalt het college de inhoud van het programma. 

We onderscheiden 3 fasen.

Fase 1: het ophalen van de knelpunten en ambities

Fase 2: het ontwerpen van oplossingen

Fase 3: besluitvorming door het gemeentebestuur

Een overzicht van de planning van het programma oud Urk
een afbeelding van een driehoek met daarin de participatieladder op 1 staat informeren op 2 staat raadplegen, 3 is adviseren, 4 coproduceren en op 5 meebeslissen