De gemeente Urk staat aan de vooravond van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk, de Zeeheldenwijk. Het bestemmingsplan Zeeheldenwijk geeft de mogelijkheid om circa 1.650 woningen te realiseren. Het vastgestelde bestemmingsplan zal de basis zijn voor onder meer de uitgifte van gronden voor projectmatige woningbouw.

Op 19 april 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders van Urk de selectieleidraad openbare biedprocedure gronduitgifte Deelgebied 1A, Zeeheldenwijk vastgesteld. In deze selectieleidraad is beschreven op welke wijze de biedprocedure wordt doorlopen en waaraan belangstellenden moeten voldaan. De selectieleidraad en de bijbehorende bijlagen zijn hieronder te raadplegen.

Stappenplan aanmelden

Indien u nog geen account heeft

 • Ga naar app.qfact.nl
 • Klik op het kopje ‘registreren’ rechts bovenaan de pagina.
 • U zoekt uw organisatie op aan de hand van het KVK nummer. Selecteer daarna de juiste vestiging.
 • Kies ‘registreer nieuw account’
 • U vult de gegevens in, waaronder een wachtwoord.
 • Klik op de knop ‘registreer’
 • U ontvangt een mail met daarin een link om de aanvraag te bevestigen. Na uw bevestiging wordt uw aanvraag binnen 48 uur door de helpdesk gevalideerd. Hiervan ontvangt u geen bericht. Na validatie kunt u inloggen met uw account.

Vervolgstap na registratie

 • Log in op app.qfact.nl onder het door u aangemaakt account
 • Kopieer https://app.emviprestatiemeting.nl/opdrachtnemers/acceptinvite/203,,,,52,385235,1643,,788,799,,6,,,2,7 en klik op ‘enter’.
 • In uw scherm verschijnt ‘uitnodiging voor belangstellingsregistratie gronduitgifte Zeelheldenwijk Fase 1A gemeente Urk.
 • Klik op ‘accepteren’
 • Vul de vereiste gegevens en upload de vereiste documenten
 • Klik onderaan bij ‘velden’ op ‘open groslijst’
 • Vink de velden aan waar u interesse voor heeft en klik op ‘interessegebieden bewaren’
 • Klik onderaan de pagina op ‘registreer voor deze groslijst’ om uw registratie definitief te maken

Uw aanmelding moet conform de selectieleidraad worden gedaan en dient uiterlijk 25 mei 2022 om 13.00 uur te zijn ingediend.