Portretfoto van wethouder Freek Brouwer
 • E-mailadres: fr.brouwer@urk.nl
 • Politieke partij:  ChristenUnie

Portefeuille 

(1e locoburgemeester/plaatsvervanger G. Post)

 • Sociaal Domein (Jeugdzorg, WMO)
 • Gezondheidszorg
 • Welzijn
 • Recreatie en Toerisme
 • Minimabeleid en schuldhulpverlening
 • Kunst, cultuur(historie) en bibliotheek
 • Sport en beweging
 • Archief
 • Grondverdeling (wonen)
 • Vergunningverlening/WABO

Projecten

 • Havenmeesterswoning
 • Renovatie palenscherm
 • Ontwikkeling Sportzone
 • Realisering Parel Oppoetsen
 • ZZL-subsidies
 • IJslands preventiemodel
 • Samenwerking Aleh Negev
 • Visie toekomstbestendig sportpark
 • Multifunctioneel sportplein Oranjewijk (Place X)

Vertegenwoordiging in besturen

 • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD)
 • Het Flevolands Archief (HFA)
 • VNG, afdeling Flevoland
 • Bestuurlijk Overleg Zorg en Veiligheid (BOZV)
 • Vereniging van Zuiderzeegemeenten
Nevenfuncties
Omschrijving Bezoldigd/onbezoldigd
Trainer ChristenUnie Opleidingscentrum onbezoldigd
Schoolvideo interactie begeleider (SVIB)
(dit is op afroep)
bezoldigd 
BABS onbezoldigd

 

Heeft u gevonden wat u zocht?