Wethouder Freek Brouwer

Portretfoto van wethouder Freek Brouwer
 • E-mailadres: fr.brouwer@urk.nl
 • Politieke partij:  ChristenUnie

Portefeuille 4 (leven)

(plaatsvervanger Nathanaël Middelkoop)

 • Sociaal domein
 • Jeugd
 • Gezondheidszorg
 • Kunst & cultuur
 • Archief
 • Toerisme & recreatie
 • Sport & bewegen
 • Inkomen, minimabeleid & schuldhulpverlening
 • Zwembad

Vertegenwoordiging in besturen

 • Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD)
 • Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD)
 • Het Flevolands Archief (HFA)
 • Bestuurlijk Overleg Zorg en Veiligheid (BOZV)
 • Vereniging van Zuiderzeegemeenten

Nevenfuncties

OmschrijvingBetaald/onbetaald
Trainer ChristenUnie Opleidingscentrumonbetaald