Lotingbijeenkomst hof woningen, Oranjewijk 3e fase

De loting is verplicht voor de starters en levensloopbestendige woningen. Niet iedere woning komt in aanmerking voor het lotingsysteem. Het bouwbedrijf en de gemeente besluiten welke woningen er buiten het lotingsysteem worden gehouden.

Aangemelde projecten

Voor de eerste selectie/lotingbijeenkomst is het project ‘Oranjehof’ aangemeld.

Project Oranjehof
NummerNaam BouwbedrijfTypeAantal
20CBouwbedrijf Oost
Waddenbouw Kleinbouw BV
50-pluswoningen10

Informatieset

Belangstellenden kunnen bij de balie in het gemeentehuis informatiesets ophalen. Deze informatie kunt u onderaan de pagina ook downloaden. De informatieset bestaat uit:

 • een inschrijfformulier
 • prospectus selectieprocedure/loting
 • een machtigingsformulier
 • een situatietekening
 • verkoopbrochure

Algemene lotingsvoorschriften

 • Het inschrijfgeld bedraagt per inschrijving € 250,-. Het inschrijfgeld wordt teruggestort als u geen woning krijgt toegewezen. Als een toegewezen wordt geaccepteerd dan wordt het inschrijfgeld bij notariële overdracht van de woning verrekend. 
 • Het inschrijfgeld wordt niet teruggestort als u zich tijdens de optieperiode terugtrekt.
 • Als de woning wordt aangekocht door meer dan één persoon, dan moeten de gegevens van beide inschrijvers op het inschrijfformulier worden vermeld.
 • De woning komt uiteindelijk op naam te staan van degene die is ingeloot. Het is niet mogelijk de woning op naam van een ander te zetten.

Voorwaarden 50-pluswoningen

 1. Om in aanmerking te kunnen komen voor een 50-pluswoning moet u minimaal 50 jaar zijn. Als de woning door twee personen wordt aangekocht, dan moet één van de inschrijvers minimaal 50 jaar zijn.
 2. Als het noodzakelijk is dat u op kort termijn moet verhuizen i.v.m. een medische oorzaak en u voldoet niet aan de leeftijdseis, dan kunt u alsnog in aanmerking komen voor deelname aan de loting. Bij de inschrijving moet een door de gemeente Urk afgegeven WMO-indicatie worden bijgevoegd.

Inschrijfperiode beëindigd

De inschrijfperiode voor de woningen is gestart op maandag 4 maart 2019 en eindigde op vrijdag 22 maart 2019. Binnen deze inschrijfperiode konden de inschrijfformulieren met bijbehorende bijlagen ook worden opgehaald bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. De inschrijfformulieren moesten vóór vrijdag 22 maart 2019 om 12.30 uur volledig ingevuld en (digitaal) zijn ingeleverd.

Ontvangstbevestiging

De inschrijver(s) voor de selectieprocedure/loting ontvangen een ontvangstbevestiging van de inschrijving als hij/zij aan alle voorwaarden van de selectieprocedure/loting heeft voldaan.

De ontvangstbevestigingen worden op woensdag 27 en donderdag 28 maart 2019 verstuurd.

Lotingbijeenkomst, dinsdag 9 april 2019

De loting zal onder toezicht van notaris mr. S.H.R. Boschma verbonden aan Notamare Urk Notarissen en Adviseur op dinsdag 9 april om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis door wethouder G. Post jr. worden verrichten. De loting is alleen voor de inschrijver(s) toegankelijk.

Documenten