Morgen is mijn laatste dag als uw burgemeester. Urkers, ik zal u missen. De gesprekjes op straat. Uw aanpakkersmentaliteit. Uw gulheid. Uw sociale hart.

Ongeveer 3,5 jaar geleden werd ik burgemeester van ‘het meest unieke stukje Nederland’. Ik maakte kennis met een dorp dat blaakt van gemeenschaps- en ondernemerszin. Een dorp dat terecht ranglijsten aanvoert. Een dorp met een sterke, eigen identiteit en cultuur, die vol trots uitgedragen wordt. Ja, Urk had ook lastige dossiers, waarin veel tijd en energie zou gaan zitten. Ik wist dat, maar voor mijn vrouw en mij was duidelijk, dat op Urk onze eerste burgemeesterspost moest zijn.

  Mooie herinneringen hebben we gemaakt. Denk aan ‘Eiland in de Verte’ en de dag erna ‘De Heiland dichtbij’. Denk aan de tentoonstelling over de Urker hulp tijdens de Watersnoodramp. Aan de promotie van Urk1. Aan ‘mijn’ ouderwacht: mensen die zich inzetten voor Urk, ‘maar ook voor u burgemeester’, zeiden ze dan, en dat raakte me. Ik denk ook aan Urkers die met me van gedachten wilden wisselen over Urker vraagstukken. Maar wat ik misschien nog wel het meeste zal blijven voelen, is het intense verdriet van de mensen die een geliefde verloren op zee.

  Urkers, we hebben met elkaar dingen aangepakt die beter moesten. Ja, er lagen achterstanden, maar die hebben we samen weggewerkt. We namen cruciale hordes in een moeilijke tijd. Misschien mogen we dan nu met elkaar terugblikken op een deel van de zaken die we aanpakten en waar we samen groos op mogen zijn:

  • Urk ziet haar uitdagingen eerlijker onder ogen en spreekt zich meer uit over ongewenste praktijken. Dat is nodig om zaken te kunnen verbeteren.
  • De rust is terug op het dorp.
  • Op Urk wordt weer normaal en consequent gehandhaafd, zodat iedereen gelijke kansen heeft.
  • Qua ‘integriteit’ hoort Urk nu bij de voorhoede. Zelfs onze raadsleden ondergaan nu een risicoscan bij hun aantreden.
  • Op het gebied van ondermijning wapent Urk zich beter tegen criminelen die misbruik willen maken van de sterke Urker economie.
  • Het ambtelijk apparaat is kwantitatief en kwalitatief aanzienlijk verbeterd.
  • Het college is geprofessionaliseerd.
  • Uw gemeenteraad groeide in haar rol, toont eensgezindheid en zij spreken elkaar onderling aan.
  • De samenwerking met buurgemeenten, provincie en Regio Zwolle is sterk verbeterd.
  • We hebben unieke afspraken kunnen maken met het Rijk, die Urk nor vuuren helpen.

  Resultaten die ik vergelijk met het breken van een golf. Om een golf te breken, is een lange rij paaltjes in de branding nodig. Met dit beeld geef ik een dikke knipoog naar het programma Golfbreker van de gemeente Urk. Hiermee zijn hardnekkige golven op Urk gebroken en dat is het werk van velen geweest. Ik had in de Urker branding veel ‘paaltjes’ om me staan. Mijn vrouw en onze kinderen zie ik als zo’n onmisbaar paaltje. Vrienden en vriendinnen, die hun huis en hart openstelden ook. Net als collega’s, die vakinhoudelijk topkwaliteit leveren, mensen bij wie ik mens kon zijn. Het was een genot en eer om met hen samen te werken. Onze gemeentesecretaris was ook zo’n paaltje – haar betrokkenheid is groot en waardevol. Ik denk verder aan Politie, het OM, de collega’s van provincie Flevoland en de Commissaris van de Koning: zij hebben een warm hart voor Urk. En niet in de minste plek denk ik aan u, Urkers. Waar het voor u allen nu op aankomt: consequent doorzetten en: blijf ontwikkelen.

  Lieve Urkers, afscheid nemen doet pijn. Veel heb ik van u gekregen en ik heb van Urk genoten. Andersom heb ik u alles gegeven wat ik had. Ik heb geprobeerd dicht bij u te staan, u vanuit mijn hart te dienen. Vaak moest ik het hebben van de hulp van anderen en van dé Ander. Het was Sola Fide, door geloof alleen. Het was Sola Gratia, door genade alleen. En het blijft altijd Soli Deo Gloria, God alleen de eer.

  Burgemeester Cees van den Bos

  Burgemeester Cees van den Bos staat voor het gemeentehuis van Urk