We krijgen in Nederland te maken met extremer weer, zoals bijvoorbeeld hevige regenval of hete zomers. Daar moeten we op inspelen, zodat schade zo veel mogelijk beperkt blijft. We moeten nu handelen, om problemen in de toekomst te voorkomen. Door aanpassingen te doen in de leefomgeving spelen we in op wateroverlast, droogte, hittestress en het beperken van de gevolgen van overstromingen. 

De ambitie van Urk is om in 2050 Klimaatrobuust te zijn. Dit betekent dat bij extreem weer de schade aan gebouwen, infrastructuur of vitale functies zoveel mogelijk beperkt blijft.

Subsidie voor het vergroenen van uw woning en tuin

Inwoners van alle Flevolandse gemeenten, die binnen de bebouwde kom wonen, kunnen subsidie aanvragen voor klimaatadaptieve en biodiverse maatregelen. Maatregelen voor het opvangen en hergebruiken van regenwater, maar ook bijdragen aan een toename van biodiversiteit.

Subsidieregeling en aanvraagproces

De "Subsidieregeling Klimaatadaptieve en Groene dorpen en steden" van de provincie Flevoland en gemeente Urk maakt het financieel aantrekkelijker om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Zowel huurders als huiseigenaren kunnen subsidie aanvragen. Samenwerking met buren kan leiden tot een hoger subsidiebedrag. De subsidie is digitaal aan te vragen bij de provincie Flevoland. De aanvragen hebben een beoordelingstijd van maximaal 13 weken.

Aanvragen subsidie(externe link)

Maatregelen waarvoor u subsidie kunt krijgen

De subsidie dekt diverse maatregelen:

 • Groene daken voor biodiversiteit en sedumbeplanting. 
  Voor de subsidie is minimaal 25 m² aan dakoppervlakte nodig. Dit mogen meerdere daken zijn. Voor een biodivers dak is de subsidie € 35,00 per m², voor een sedum dak is dit € 25,00 per m².
 • Regenwateropvang
  • Regenwaterschutting: u krijgt maximaal € 200,00 subsidie
  • Regentonnen: u krijgt € 25,00 subsidie per 100 liter, met een maximum van € 100,00 subsidie.
  • Regenwaterzuilen: u krijgt € 25,00 subsidie per 100 liter, met een maximum van € 100,00 subsidie.
 • Groene gevels, minimaal 25 m² aan verticale aanplant. € 100,00 subsidie per m². Maximaal € 2.500,00 subsidie.
 • Regenwater gebruiken in huis door een regenwaterinstallatie voor toilet, douche en/of wasmachine: maximaal € 1.000,00 subsidie.
 • Tuinontharding, Minimaal 4 m². Voor het vervangen van tegels door planten krijgt u € 10,00 per m². Deze subsidie bedraagt maximaal € 500,00 . Bij het planten van een vaste plant, struik of boom kunt u € 10,00 per m² extra krijgen.

De subsidie dekt maximaal 2 verschillende maatregelen.

Noodzaak van klimaatadaptatie

We krijgen vaker te maken met hevige regenval en langdurige droogte. Deze extreme weersomstandigheden zorgen voor uitdagingen zoals wateroverlast en hitte. Vergroening van onze directe omgeving speelt een sleutelrol in het opvangen van regenwater en biedt verkoeling tijdens warme dagen. Een groene omgeving is bovendien aantrekkelijker en bevorderlijk voor biodiversiteit.

Samen naar een klimaatbestendig Flevoland

Het initiatief, mogelijk gemaakt door Klimaatadaptatie Flevoland (KAF), stimuleert inwoners om actief bij te dragen aan een water -en klimaatbestendige en groene provincie. De deadline van de subsidieregeling is 1 november 2024, of totdat de subsidiepot op is, met de aanmoediging om binnen een jaar na aanvraag de maatregelen uit te voeren. Samen maken we Flevoland klaar voor de toekomst.