Tegemoetkoming WMO

Tegemoetkoming Wmo 

De gemeente Urk vindt het belangrijk om mensen die meerkosten moeten maken als gevolg van een chronische ziekte of een beperking, te ondersteunen en daarom kunt u sinds 2016 een tegemoetkoming krijgen.

Jaarlijks kunt u een tegemoetkoming aanvragen

De tegemoetkoming bedraagt € 250,00 per jaar en wordt jaarlijks achteraf uitbetaald. 

Voor wie is de tegemoetkoming bedoeld?

Alle inwoners van Urk met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum (bijstandsnorm) en weinig vermogen, komen in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Er zijn drie voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming. 

  • U heeft in 2023 het volledig wettelijk eigen risico betaald 
  • U heeft een inkomen niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm

    In de onderstaande tabel vindt u de bedragen voor mensen die zelfstandig wonen, zonder andere inwonende volwassenen, exclusief vakantietoeslag. 

Inkomensgrens (120% van de het bedrag aan bijstand waarop iemand recht heeft) zonder vakantiegeld (bedragen van januari 2024)
 niet pensioengerechtigdpensioengerechtigd
Alleenstaande (ouder)€ 1.463,58€ 1.625,36
Gehuwden / samenwonenden€ 2.090,81€ 2.202,84

Dit zijn standaardnormen die gelden voor personen die zelfstandig wonen, maar afhankelijk van uw leefsituatie kunnen lagere normen gelden 

  • U heeft een vermogen niet hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm

Vermogen gebonden in de eigen woning telt niet mee bij de vermogensbepaling. Heeft u andere bezittingen waarvan het vermogen hoger is dan het bedrag in de onderstaande tabel, dan komt u niet voor de tegemoetkoming in aanmerking. Voorbeelden van vermogen zijn spaargeld, auto die meer waard is dan € 3.000,00, caravan, boot, waardepapieren zoals lijfrentepolissen etc.

Vermogensgrens 2024
Alleenstaande

€   7.57500

Alleenstaande (ouder)

€ 15.150,00

Gehuwden / samenwonenden

€ 15.150,00

Heeft u een WIA, WAO, WAJONG of WAZ-uitkering?

U hebt dan misschien ook recht op de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten. Deze tegemoetkoming trekken wij af van de tegemoetkoming WMO. U heeft hier in september 2023 een betaalspecificatie van ontvangen van het UWV. U levert bij het wijzigingsformulier ook een kopie van de specificatie van het UWV in. 

Hoe kan ik de tegemoetkoming aanvragen?

Iedere persoon in het gezin die tot de doelgroep behoort, kan één keer per kalenderjaar een aanvraag doen. De tegemoetkoming kunt u tot 1 november 2024 aanvragen. Als u denkt dat u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming, dan kunt het aanvraagformulier invullen.

Inleveren

Dit formulier met de bewijzen (bijv. kopie betaald wettelijk eigen risico, kopie ID-bewijs, bankafschriften, kopie bankpas etc.), kunt u; 

  • inleveren bij het gemeenteloket op Singel 9 in Urk. Het gemeenteloket is alleen open op afspraak. U mag het ook in de brievenbus doen. Doe alles dan in een enveloppe en zet daarop: Team werk en inkomen – tegemoetkoming WMO
  • of opsturen naar de gemeente Urk. Het adres is: Team Werk en Inkomen, Postbus 77, 8320 AB Urk
  • of scannen en mailen naar werkeninkomen@urk.nl.

Aanvraagformulier

Heeft u nog vragen?

Stuur dan een e-mail naar werkeninkomen@urk.nl. U krijgt dan antwoord van de klantmanagers. Als u dat wilt, kunt u ook teruggebeld worden.