Wat is het?

Als u spullen of etenswaren wil verkopen vanuit een kraam of verkoopwagen, dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam of wagen op een openbare plek in de open lucht staan. Bijvoorbeeld op of aan de openbare weg.

U kunt een standplaats vragen als u:

  • staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • handelingsbekwaam bent.

Wat kost het?

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het innemen van een door burgemeester en wethouders aan te wijzen staanplaats met koopwaar bedraagt:

PeriodeBedrag
Tarieven standplaatsvergunningen
een dag€ 38,70
een week€ 38,70
een maand€ 82,50
een jaar€ 82,50
een seizoen (mei t/m september)€ 82,50

Zaterdagmarkt per jaar

a) voor het innemen van een standplaats voor de eerste vier meter of gedeelte daarvan € 660,00

b) voor iedere volgende meter of gedeelte daarvan € 113,00

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie:

  • welke goederen of diensten u verkoopt;
  • op welke plek u de standplaats wilt (met situatietekening);
  • op welke dag of dagdeel u de standplaats wilt gebruiken.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Heeft u gevonden wat u zocht?