Op deze pagina vindt u alle actuele publicaties over voorgenomen grondverkoop van de gemeente Urk. Klik op de publicaties voor meer informatie. Met deze publicaties geeft de gemeente Urk uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).