Wat is het?

Wilt u weten wat er in het omgevingsplan van een bepaald gebied staat? Dan kunt u dit bekijken via omgevingswet.overheid.nl.

In het omgevingsplan komen de belangrijkste regels voor de fysieke leefomgeving samen. De verschillende onderdelen, zoals bodem, water en lucht, geluid, geur of externe veiligheid kunnen in het omgevingsplan geregeld worden. Met het omgevingsplan regelt de gemeente ook hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen.  
De gemeenteraad bepaalt wat er in een omgevingsplan staat.

Het omgevingsplan bestaat nu nog vooral uit wat vroeger ‘bestemmingsplannen’ waren. De gemeente heeft tot 2032 om deze tot één definitief omgevingsplan te smeden, waarbij voldaan wordt aan alle nieuwe wettelijke en technische eisen.

Op dit moment rond de gemeente nog de laatste bestemmingsplannen af. Hierom worden op deze pagina ook nog bestemmingsplannen benoemd. Voor alle procedures die na 1 januari 2024 gestart zijn geldt echter de nieuwe Omgevingswet.

Hoe werkt het?

Als u wilt weten welk omgevingsplan een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het omgevingsplan antwoord op vragen als:

  • Mag er worden gebouwd of verbouwd?
  • Mogen bedrijven zich hier vestigen?
  • Hoe mag een stuk grond worden gebruikt?
  • Mogen er wegen worden aangelegd?

Wat moet ik doen?

Bekijk het omgevingsplan via omgevingswet.overheid.nl.

Extra informatie

Een omgevingsplan bestaat uit:

  • verschillende kaartlagen van het plan. Dit wordt een verbeelding of plankaart genoemd. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen;
  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden;
  • een motivering waarin wordt uitgelegd waarom voor die regels is gekozen.