Wat is het?

Ondersteuning is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid en participatie. Er zijn diverse soorten ondersteuning: ondersteuning in de thuissituatie, dagactiviteiten en kortdurend verblijf ter ontlasting van de mantelzorg.

De aard van de ondersteuningsbehoefte kan zeer divers zijn en bijvoorbeeld gericht zijn op zelfzorg, omgaan met een beperking of hulp bij het aanbrengen van dagstructuur en het voeren van regie.

Deze voorbeelden zijn niet uitputtend en het is afhankelijk van de persoonlijke situatie.

Hoe werkt het?

De verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van kinderen ligt allereerst bij de ouders zelf. Als u hulp nodig heeft, gaan wij er van uit dat u eerst hulp vraagt aan uw familie, buren en vrienden. Weet u dat ook vrijwilligers van de kerken en Caritas graag wat voor u willen doen?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin en de cliëntondersteuners van Caritas staan klaar om met u mee te denken. Caritas biedt ook praktische ondersteuning aan mantelzorgers. En er zijn diverse algemene voorzieningen waarvan uw kind gebruik kan maken.

Als deze vormen van gebruikelijke of vrij toegankelijk hulp onvoldoende zijn, dan kan uw situatie in uw aanwezigheid worden besproken in het sociaal zorgteam van gemeente Urk. Samen met u wordt dan afgesproken welke hulp voor uw kind het best passend is en hoe lang uw kind deze hulp ontvangt. U ontvangt hierover een brief van gemeente Urk. In deze brief staat ook dat u een eigen bijdrage moet betalen voor de ondersteuning. De hoogte hiervan is afhankelijk van de leeftijd van het kind, gezinssamenstelling, inkomen en vermogen. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) int deze eigen bijdrage op basis van landelijk vastgestelde normen.

Voor de meeste vormen van hulp, die u via het sociaal zorgteam ontvangt, mag u zelf een zorgaanbieder kiezen uit de lijst van zorgaanbieders waarmee gemeente Urk een contract heeft afgesloten. Onder zeer strikte voorwaarden is ook een PGB mogelijk.

Wat moet ik doen?

Als uw kind ondersteuning nodig heeft, informeer dan eerst bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, bij Caritas of bij de gemeente naar de mogelijkheden voor vrij toegankelijke hulp. Vertel welke problemen u heeft. Het sociaal zorgteam van de gemeente gaat dan vervolgens kijken welke mogelijkheden er zijn en een onderzoek uitvoeren.

Hoe lang duurt het?

Algemene hulp kunt u meestal snel krijgen. Binnen 8 weken na de melding ontvangt u bericht of uw kind in aanmerking komt voor ondersteuning. Deze termijn kan langer worden als de gemeente bij andere instanties om advies moet vragen.