Als u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan, moet u dat vooraf melden bij de gemeente waar de voltrekking plaatsvindt. U kunt de melding vanaf een jaar tot uiterlijk zes weken vóór de datum van het huwelijk of geregistreerd partnerschap online doen.

Hoe werkt het?

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom of tante.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Babsen & trouwlocaties

Als u de aangifte start, kunt u alle foto's en de informatie van de Babsen bekijken. Daar vindt u ook alle informatie over de beschikbare trouwlocaties.

Getuigen

Bij de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie moeten minimaal twee of maximaal vier meerderjarige personen als getuigen aanwezig zijn. De namen van de getuigen moet u opgeven bij het doorgeven van uw voornemen. Ook moet u dan een kopie van het legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart of rijbewijs) van de getuigen overleggen.

Bij een gratis huwelijk kunt u geen getuigen doorgeven. Twee gemeenteambtenaren zullen als getuigen optreden.

Gratis huwelijk

Wilt u gratis trouwen? Houd dan rekening met de volgende punten:

 • Alleen op maandag 09:00 of 09:30
 • Geen keuze voor getuigen
 • Geen keuze Babs mogelijk
 • Geen locatiekeuze
 • Alleen bruidspaar mag aanwezig zijn
 • Alleen voor inwoners van de gemeente Urk

Wat heb ik nodig?

 • Bij digitaal aangeven: uw DigiD inloggegevens.
 • Legitimatiebewijs van uzelf en de legitimatiebewijzen van de getuigen.

Bent u in het buitenland geboren, of woont u in het buitenland?

Wij raden u dan aan om van tevoren te informeren welke van de onderstaande documenten u nodig hebt:

 • Geboorte-uittreksel eventueel voorzien van apostille- of legalisatiestempel. Afhankelijk van de taal waarin het document is gesteld is ook een beëdigde vertaling nodig
 • Bewijs van de burgerlijke staat
 • Verklaring van woonplaats buiten Nederland
 • Verklaring van de Vreemdelingendienst van de politie

U moet er ook rekening mee houden dat het aanvragen van buitenlandse documenten veel tijd in beslag kan nemen.

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

 • Eigen verklaring van partijen (was eerst een M46-verklaring) nodig. U kunt deze verklaring afleggen op het moment dat u bij de gemeente uw voorgenomen huwelijk aangeeft. De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een huwelijk wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 6 weken voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen. Dit geldt niet voor de melding van een gratis huwelijk.

Wat kost het?

Gemeentehuis

 • maandag om 9.00 en 9.30 uur: kosteloos huwelijk, alleen bruidspaar aanwezig.
 • maandag om 10.00 uur en 11:00: € 153,00 (verkorte ceremonie voor bruidsparen die met meerdere personen komen. (tot een maximum van 100)
 • maandag tussen 12.00 en 18:00 uur en dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur: € 380,00
 • zaterdag en buiten bovenstaande tijden: € 596,00

Museum 'Het Oude Raadhuis'

 • maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.30 uur: € 585,00
 • zaterdag en buiten bovenstaande tijden: € 801,00

De Koningshof Party & Events

 • maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.30 uur: € 380,00*
 • zaterdag en buiten bovenstaande tijden: € 596,00*

Passagiersschip 'De Zuiderzee'

 • maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.30 uur: € 380,00*
 • zaterdag en buiten bovenstaande tijden: € 596,00*

* hier komen de kosten van de locatie nog bij.

Let op!

De gemeente Urk brengt kosten in rekening bij het annuleren en wijzigen van de huwelijksvoltrekkingen/partnerschapsvoltrekkingen:

 • Eerder dan 3 maanden voor de geplande huwelijksdatum/partnerschapsdatum: 25% van de betaalde leges
 • Binnen 3 maanden tot 1 maand voor de geplande huwelijksdatum/partnerschapsdatum: 50% van de betaalde leges.
 • Binnen 1 maand voor de geplande huwelijksdatum/partnerschapsdatum: 75% van de betaalde leges.
 • Voor het wijzigen en annuleren van een gratis huwelijksvoltrekking wordt een bedrag van € 31,50 in rekening gebracht.

Een bruiloft- of trouwverzekering geeft dekking voor de kosten die u maakt als het huwelijk niet doorgaat, wordt afgebroken of wordt uitgesteld.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dat kan via onderstaande knop. 

DigiD linkOmzetting geregistreerd partnerschap