Wmo

De WMO is er voor mensen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, maar ook voor mensen die hulp nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving. Omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet meer lukt. Alleen de meest kwetsbare mensen krijgen recht op een beschermende, intramurale omgeving vanuit de wet Langdurige Zorg.

Bij wie kan ik op Urk terecht als ik ondersteuning nodig heb?

U kunt terecht bij het zorgloket van Caritas, bij uw huisarts, bij maatschappelijk werk of bij de gemeente. 

Er komt iemand bij me thuis voor een (her-)indicatie, wat kan ik verwachten?

De gemeente Urk gaat in een persoonlijk gesprek samen met u kijken naar uw situatie. We inventariseren uw behoeftes en kijken naar uw mogelijkheden. U kunt iemand uit uw eigen omgeving vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn als u dat prettig vindt. Maakt u gebruik van mantelzorg? Dan kunt u natuurlijk ook uw mantelzorger uitnodigen bij dit gesprek.

Welke vormen van ondersteuning kan ik krijgen via de gemeente vanuit de Wmo?

De gemeente kijkt samen met u welke ondersteuning u precies nodig heeft. Dat kan ook ondersteuning uit uw eigen omgeving of een algemene voorziening zijn. Als uw situatie om maatwerk vraagt is het mogelijk om gespecialiseerde hulp en ondersteuning te krijgen. Als er sprake is gespecialiseerde ondersteuning mag u kiezen welk zorgaanbieder u helpt.

Staat de zorgaanbieder van uw keuze niet in de lijst? Onder strikte voorwaarden kunt u een PGB aanvragen.