Uw ondersteuning op Urk aanvragen

U woont op Urk en u heeft een vraag over zorg, jeugd of werk. De eerste vraag is dan: “Wat kunt u zelf en op welke manier kan uw omgeving u helpen?” U kunt hulp zoeken bij uw familie, in uw omgeving, bij uw kerk of uw vereniging, via de school of via Caritas. U kunt zonder doorverwijzing terecht bij vrij toegankelijke instanties op Urk die u bij verschillende vragen en problemen kunnen ondersteunen.

Het kan zijn dat u er met hulp uit uw omgeving niet uitkomt. Bijvoorbeeld als uw vraag heel ingewikkeld of specifiek is. Of als u veel verschillende vragen heeft. Dan kunt u terecht bij de Sociale Zorgteams op Urk door het aanvraagformulier Zorg en Ondersteuning in te vullen. Deze zorgteams bestaan uit medewerkers van welzijn- en zorgorganisaties en medewerkers van de gemeente Urk. Het uitgangspunt van de Sociale Zorgteams is dat er samen mét u een plan gemaakt wordt.

Toegang tot de gemeentelijk gefinancierde hulp verloopt volgens het principe van de in de wet vastgelegde vol­g-orde. Eerst eigen oplossingen proberen en/of hulp van het netwerk of vrijwilligers, dan gebruik maken van gebruikelijke en algemene voorzieningen en als dat niet voldoende helpt, is er het vangnet van de gemeente, die op maat toegesneden zorg kan aanbieden. Een van de belangrijkste succesfactoren om de toegang tot hulp goed te organiseren is de integrale aanpak. Werken vanuit 1Gezin, 1Plan, en vanuit één werkwijze. Om dit vorm te geven wordt door alle partijen gewerkt vanuit een gezamenlijke grondgedachte.

Grondgedachte

Niet het aanbod van de voorzieningen staat centraal, maar de vraag van de inwoner en de eigen mogelijkheden van de inwoner. Wat kan de hulpvrager zelf? Wat is zijn eigen kracht en zijn eigen verantwoordelijkheid? Wat kan zijn omgeving doen?

Iedere inwoner doet, naar eigen vermogen op maximaal niveau, mee aan de samenleving. De ondersteuning die wordt geboden is integraal, gericht op 1Gezin, 1Plan 1 werkwijze en vanuit de gedachte: goed is goed genoeg.

Bron: Beleidsplan Zorg voor elkaar, september 2014