Participatiewet

De Participatiewet is sinds 2015 van kracht en vervangt de oude wetten werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en gedeeltelijk de Wajong. Het kabinet zorgt met de Participatiewet voor één regeling voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben bij het vinden en behouden van werk. De gemeente Urk is verantwoordelijk voor deze regeling.

Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Toch is dat van groot belang, want werk is de sleutel tot meedoen in de samenleving en ook mensen met een arbeidsbeperking willen niet aan de zijlijn staan. Gemeenten gaan uit van wat mensen wél kunnen. Voor mensen met een beperking is het belangrijk dat ook zij zich kunnen ontwikkelen in hun werk. Als het kan bij reguliere werkgevers, waar nodig met ondersteuning. Gaat dit niet dan bieden vrijwilligerswerk en een beschutte werkomgeving waardevolle alternatieven. De Participatiewet bevordert dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook mee kunnen doen in de samenleving.

Ik heb een Wajong-uitkering en uit de herkeuring blijkt dat ik arbeidsvermogen heb. Wat verandert er voor mij?

Tussen 2015 en 2018 worden alle mensen met een Wajong-uitkering herkeurd. Het resultaat hiervan is bepalend voor uw uitkering.

Als uit de herkeuring blijkt dat u kunt werken, wordt samen met u gekeken naar de plaatsingsmogelijkheden op de arbeidsmarkt. Uw Wajong-uitkering van het UWV wordt verlaagd (70% in plaats van 75% van het minimumloon). Voor de meest actuele informatie zie www.uwv.nl/vragenwajong.aspx.

Bij wie meld ik mij voor een Wajong-uitkering?

Een Wajong-uitkering vraagt u aan bij het UWV. Als u geen recht heeft op een Wajong-uitkering, dan vraagt u via het UWV  een uitkering Participatiewet aan bij de gemeente.

Wanneer u zich meldt voor een Wajong-uitkering, wordt gekeken of er sprake is van arbeidsvermogen. Kunt u werken, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheden binnen de Participatiewet. Kunt u niet werken, dan komt u in aanmerking voor een Wajonguitkering van het UWV.

Wat houdt de kostendelersnorm in?

Aan de hand van de kostendelersnorm wordt bepaald of kosten gedeeld kunnen worden met anderen in de woning die ook een inkomen of uitkering hebben. Is daar sprake van, dan heeft dat gevolgen voor uw uitkering. Voor kinderen met studiefinanciering en als u een kamer verhuurt, gelden uitzonderingen.

Naarmate meer mensen in een huis wonen, ontvangt iedere uitkeringsgerechtigde een lagere uitkering omdat meer mensen de kosten delen.