Ondertekening afsprakenkader tussen huisartsen en gemeente

foto ondertekening afsprakenkader door wethouder Brouwer en huisartsen De Visser en Bloed

Op donderdag 11 december is het afsprakenkader door huisartsen W. Bloed en C.L. Visser, namens de 2 huisartsengroepen Hagro 1 en Het Dok, en de gemeente Urk ondertekend. Hiermee is de gemeente Urk één van de eerste gemeenten die zo’n afsprakenkader formaliseert.

In de afgelopen periode hebben de huisartsen op Urk en de gemeente gezamenlijk gewerkt aan een afsprakenkader met betrekking tot ieders taken en verantwoordelijkheden binnen de veranderende zorg. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er vanuit één visie wordt samengewerkt en dat reguliere afstemming is geborgd. Daarnaast is het verwijsrecht van de huisartsen in lijn gebracht met de door de gemeente gemaakte afspraken met zorgaanbieders.

Op de foto ziet u van links naar rechts: Wethouder Freek Brouwer, huisarts Cees de Visser en huisarts Wilco Bloed