Gemeenten Urk en Noordoostpolder ondertekenen contracten met zorgaanbieders

Vandaag hebben de gemeenten Urk en Noordoostpolder contracten met meer dan 30 zorgaanbieders afgesloten. Deze contracten staan garant voor de ondersteuning aan mensen gericht op (langer) thuis wonen en op de ondersteuning die nodig is om kinderen veilig en gezond op te laten groeien.

Mooi moment

Vanaf volgend jaar kunnen inwoners bij de gemeente terecht met alle vragen over de zorg voor hun kinderen en met vragen hoe zij langer thuis kunnen blijven wonen. Dat staat in de Jeugdwet en in de nieuwe Wmo. Wethouder Freek Brouwer: “Met de aanbieders van vandaag bieden we ondersteuning aan dicht bij huis en is er een goede afstemming met inwoners, met gezinnen en met zorginstellingen onder elkaar. Het ondertekenen van deze documenten is dan ook een mooi moment”.

Veelheid aan zorgaanbieders

Urk en Noordoostpolder vinden het belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk zelf kunnen kiezen wat het beste past. Door met veel partners in zee te gaan, borgen de gemeenten dat er veel verschillende activiteiten zijn. Van dagactiviteiten tot ondersteuning thuis. Welke ondersteuning inwoners straks precies krijgen, is aan het sociaal team. Deze professionals kijken samen met de inwoner naar de beste ondersteuning. Daarbij wordt eerst gekeken wat inwoners zelf kunnen doen om langer thuis te blijven wonen, zo mogelijk samen met familie, vrienden, mantelzorgers en vrijwilligers. Is er niemand in de omgeving? Dan is er ondersteuning van de gemeente en komt het aanbod van de zorgorganisaties in beeld.

Cliënten

Volgend jaar is een overgangsjaar. In 2015 wordt met alle cliënten gesproken en kijken we welke ondersteuning nodig is. Wethouder Brouwer: “Het Rijk legt ons een grote bezuiniging op en dat is lastig. Dankzij de grote inzet van aanbieders, heb ik veel vertrouwen in de ondersteuning die we inwoners kunnen bieden. Aanbieders gaan intensiever samenwerken en er zijn nieuwe productcombinaties. Daarmee wordt er efficiënt gewerkt en dat komt onze inwoners ten goede. Zorgorganisaties hebben veel geïnvesteerd in de nieuwe situatie en daar ben ik hen dankbaar voor.” 

Veranderingen in de zorg

Urk vindt het belangrijk dat alle inwoners maximale kansen krijgen om mee te doen aan de samenleving. De bezuinigingen van het Rijk doen daar geen afbreuk aan. Door de ondersteuning op andere manier te organiseren, blijft er ruimte voor ondersteuning aan iedereen die het echt nodig heeft.