Budgetplan PGB

Heeft u een indicatie voor ondersteuning en wilt u voor uzelf of voor een ander met een PGB ondersteuning inkopen? Een voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is dat u een budgetplan maakt en het formulier volledig invult. Het budgetplan is een hulpverleningsplan waarin staat aan welke doelen, activiteiten en resultaten wordt gewerkt. En op welke manier u het budget wilt besteden.

Lees voordat u het budgetplan PGB invult eerst de voorwaarden. Deze staan aan het eind van het formulier. Op www.pgb-test.nl kunt u nagaan of u over de kennis en vaardigheden beschikt die nodig zijn om de aan het PGB verbonden taken op een verantwoorde manier uit te voeren. Deze test is ontwikkeld door Per Saldo, de belangenorganisatie van PGBbudgethouders. Wij raden u aan om deze test te doen.