Werkzaamheden

 • Wegafsluiting Abbert

  Vanaf dinsdag 20 t/m donderdag 22 november wordt bij AGRO (op nummer 10) de Abbert afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de Breehorn, De Hors en de Pampus. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Borger.

  Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met dhr. H. van Otterloo, (0527) 689868.

 • Wegwerkzaamheden Marsdiep

  Vanaf maandag 25 juni tot en met vrijdag 29 juni 2018 gaat Aannemingsbedrijf Van Gelder het aangegeven weggedeelte op het Marsdiep voorzien van een asfaltlaag.

 • Aanleg rotonde Vlaak / Rotholm

  In week 23, begin juni, start Aannemer Van Gelder met de aanleg van de nieuwe rotonde Toppad / Vlaak / Rotholm.

 • Reconstructie Vlaak tweede fase van start

  Vanaf maandag 16 april 2018 start Schagen Infra met de werkzaamheden in de tweede fase van de Vlaak. De werkzaamheden duren tot half mei. De rijbaan van fase 1 is dan weer toegankelijk voor verkeer (bestemmingsverkeer), het straatwerk in het trottoir en rondom de bushalte wordt dan nog wel aangelegd/afgerond.

 • Woonrijp maken Maximastraat

  Vanwege het woonrijpmaken wordt vanaf woensdag 8 november 2017 de Maximastraat afgesloten voor al het verkeer.

 • Werkzaamheden fietsstrook Rotholm / De Reede / De Akkers

  In opdracht van de gemeente Urk start aannemer Van Gelder vanaf 18 oktober aanstaande met het herstraten van de fietsstroken aan de Rotholm, De Reede en De Akkers.

 • Rioolconstructie Voorland

  Dinsdag 17 oktober start de gemeente met werkzaamheden voor het project Rioolreconstructie Voorland.

 • Vervanging brugdekdelen Kamvarenbrug

  In opdracht van de gemeente Urk start aannemer Van Werven uit Kampen vanaf 9 oktober aanstaande met het vervangen van brugdekdelen op de Kamvarenbrug ter hoogte van het winkelcentrum Urkerhard en de Natuurwijk.

 • Deel Urkerweg zes weken dicht - nieuwe duiker in Pilotentocht

  De provincie Flevoland vervangt de duiker in de Pilotentocht dit voorjaar. Hiervoor wordt de Urkerweg zes weken afgesloten voor al het verkeer van maandag 29 mei tot aan maandag 10 juli 2017. Het gaat om het deel van de Urkerweg tussen de Zuidwesterringweg bij Tollebeek tot aan de afslag richting de Hannie Schaftweg. De duiker verbindt het water van de Pilotentocht met de Urkervaart.

 • Werkzaamheden reconstructie en uitbreiding parkeerplaats Slikhoogte en verbreding Vuurtorenpad

  Wat gaat er gebeuren?

  In opdracht van de gemeente Urk start aannemer HD-Infra vanaf maandag 10 april a.s. met de reconstructie en uitbreiding parkeerplaats Slikhoogte en verbreding Vuurtorenpad Urk.

 • Afsluiting Pyramideweg / Lijkant

  Maandag 3 april 2017 begint Firma van Gelder met de herinrichting van het kruispunt Lijkant-Pyramideweg. Het werk bestaat uit het aanbrengen van nieuwe verharding in de kruising en de voetpaden en het aanbrengen van nieuwe verkeersdrempels. De werkzaamheden duren ± 2 weken. Tijdens de werkzaamheden is het kruispunt afgesloten, het verkeer wordt via een omleidingsroute omgeleid.

 • Vervanging rioolgemalen

  In april begint aannemer Pannekoek GWW BV met de vervanging van twee hoofdrioolgemalen. Op maandag 3 april wordt het riool vervangen aan de Industrierondweg en vanaf 20 april wordt het riool aan Het Ruim vervangen.

 • Vervangen palenscherm Pyramideweg tegenover Hooiland en Pyramideweg-Noord

  Begin november is aannemingsbedrijf Heuvelman Ibis gestart met het inrichten van het bouwterrein bij het palenscherm aan de Pyramideweg.

 • Vervanging brugdekdelen

  In opdracht van de gemeente Urk start Aannemer Van Werven uit Kampen in week 45 met het vervangen brugdekdelen op de Giekbrug en de Ruimbrug langs de singel Het Ruim.

 • Start werkzaamheden bouwrijp maken Oranjewijk 2e fase

  Maandag 7 november starten de eerste voorbereidende werkzaamheden voor het bouwrijp maken van de tweede fase van de Oranjewijk.

 • Werkzaamheden Toppad

  In opdracht van de gemeente Urk start Aannemingsmaatschappij Van Gelder op maandag 12 september met groot onderhoud aan het Toppad. Als alles volgens planning verloopt, wordt het Toppad vrijdag 30 september weer opengesteld voor het verkeer.

 • Vervangen palenschermen en herinrichting Pyramideweg

  Aan de Pyramideweg, tussen de kruising met de Reede en de Lijkant, worden tot november 2016 werkzaamheden verricht. Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert deze werkzaamheden uit voor de gemeente Urk.

 • Werkzaamheden Willem Alexanderlaan, Oranjewijk

  Maandag 2 mei 2016 starten de werkzaamheden voor het woonrijp maken van de Willem Alexanderlaan. De bouwverharding wordt verwijderd en maakt plaats voor definitieve  verharding.

 • Baggerwerkzaamheden Heerenkamp

  Gemeente Urk heeft het afgelopen jaar rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in De Akkers. Daarbij is de riooloverstort in de Heerenkamp verwijderd, zodat er geen rioolwater meer in de vijverpartij kan komen. Om de bodem van de vijverpartij in de Heerenkamp op te schonen, voert aannemer BWO uit Oosterwolde voor Waterschap Zuiderzeeland vanaf 7 maart 2016 baggerwerkzaamheden uit. De werkzaamheden duren ongeveer twee weken. Het vrijkomende slib wordt met vrachtwagens afgevoerd, wat mogelijk overlast kan veroorzaken.    

 • Werkzaamheden riool Wagenpad

  Maandag 7 maart 2016 begint de firma Borger met het vervangen van een verzakte en gescheurde riolering aan het Wagenpad, gedeelte tussen nummer 12 en 28. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 11 maart.

 • Rioleringswerkzaamheden tussen Boomkor en Blazer

  Woensdag 16 september 2015 begint de firma Borger met het vervangen van een verzakte riolering gelegen tussen de Boomkor en de Blazer ter hoogte van de twee appartementsgebouwen.

 • Vervangen riolering Kamperzand

  Maandag 31 augustus aanstaande begint de firma Borger met het vervangen van een beschadigde riolering aan de Kamperzand. Het betreft het gedeelte tussen Muiderzand en Vrouwenzand.

 • Tijdelijke sluiting playgrounds Wilhelminapark en Kotter

  In verband met reparatiewerkzaamheden zijn de beide playgrounds in het Wilhelminapark en Kotter gesloten vanaf woensdag 2 september. De werkzaamheden zullen ongeveer een week duren.

 • Rioleringswerkzaamheden aan Nagel

  Maandag 24 augustus a.s. begint de firma van Gelder met het vervangen van een beschadigde riolering aan de Nagel ter hoogte van het winkelcentrum Urkerhard. De werkzaamheden duren naar verwachting t/m vrijdag 28 augustus.

 • Wegwerkzaamheden Makkumerwaard

  Maandag 1 juni 2015 start aannemer Knipscheer met het herstraten van de Makkummerwaard op het bedrijventerrein Zwolsehoek.

 • Werkzaamheden De Akkers / Rotholm / De Reede / Pyramideweg

  Vanaf 23 maart 2015 (week 13) start Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. in opdracht van de gemeente Urk met de werkzaamheden aan de Rotholm, De Reede, De Akkers en de Pyramideweg.

 • Rioleringswerkzaamheden Lemsterhoek / De Akkers

  Aannemer De Waard Grondverzet B.V. is al weer enige tijd bezig met de uitvoering van de rioolvervangingsmaatregelen op het industrieterrein Lemsterhoek.

 • Wegwerkzaamheden Geul - Slenk - Zuiderhoofd

  Vanaf maandag 1 december 2014 (week 49) start aannemer Borger met de reconstructie Geul, Slenk, Zuiderhoofd en de herinrichting van het terrein rondom het kindcentrum.

 • 8 t/m 19 december - Afsluiting Urkerweg in verband met werkzaamheden riolering

  Momenteel legt aannemer De Waard nieuwe riolering op bedrijventerrein Lemsterhoek. Deze werkzaamheden lopen door tot en met de kruising Urkerweg / Rotholm.

 • Aanleg fietsbrug Polderwijk

  De gemeente Urk is druk bezig met het bouwrijpmaken van de Oranjewijk.

 • Start werkzaamheden reconstructie Lemsterhoek

  Begin dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de plannen om het riool in de Ambachtsweg, een gedeelte van de Industrierondweg en de oversteek naar de Rotholm te vervangen.

 • Werkzaamheden Arie de Witbrug

  Vanaf maandag 8 september (wk. 37) start aannemer Wits Noord B.V. met onderhoudswerkzaamheden aan de Arie de Witbrug over de Urkervaart.

 • Werkzaamheden Arie de Witbrug

  Vanaf maandag 8 september start aannemer Wits Noord B.V. met onderhoudswerkzaamheden aan de Arie de Witbrug over de Urkervaart . 

 • Reconstructie Lemsterhoek

  In mei 2014 is het ontwerp voor de reconstructie van de Lemsterhoek vastgesteld.

 • Wegwerkzaamheden Urkerweg in verband met aansluiting Oranjewijk

  Begin week 26, vanaf 23 juni 2014, gaat aannemer De Waard in opdracht van de gemeente Urk, de aansluiting van de Oranjewijk op de Urkerweg realiseren. 

 • Woonrijpmaken kruising Nagel-Beug-Steven

  Maandag 26 mei start de uitvoering van de kruising Nagel-Beug-Steven. De bouwbestrating wordt vervangen door definitieve verharding. Tijdens de werkzaamheden wordt de Nagel ter hoogte van de kruising afgesloten. De Beug is de enige ontsluiting van de Zeewijk fase 4. 

 • Afsluiting gedeelte oude dorp tijdens Visserijdagen en Urkerdag

  In verband met de Visserijdagen op 30 en 31 mei 214 en Urkerdag op zaterdag 7 juni 2014 is een gedeelte van het oude dorp afgesloten voor verkeer. 

 • Wegwerkzaamheden Vlieter

  Dinsdag 22 april 2014 start aannemer Borger met het herbestraten van de Vlieter op de Zwolsehoek. De werkzaamheden duren ongeveer tot half juni 2014. Het werk bestaat hoofdzakelijk uit het herbestraten van elementenverharding in de rijbaan. 

 • Werken aan de weg in de Natuurwijk

  Vanaf maandag 14 april start aannemer Borger met het ophogen en herstraten van een aantal straten in de Natuurwijk.

 • Voortgang herinrichting kruising Kotter-Nagel

  De werkzaamheden aan het project ‘Herinrichting Kotter Nagel’ lopen voorspoedig. Daardoor is de 1e  fase twee weken eerder afgerond dan de planning.

 • Wegwerkzaamheden Amsteldiep

  Dinsdag 18 maart 2014 is aannemer Borger gestart met het herbestraten van de bestrating aan het Amsteldiep.

 • Wegwerkzaamheden Breehorn

  Momenteel is aannemer Borger bezig met het herbestraten van de Breehorn.

  Het werk bestaat in hoofdzaak uit het herbestraten van elementenverharding in de rijbaan.

 • Herinrichting kruising Kotter - Nagel

  Binnenkort start de gemeente met de uitvoering van de definitieve inrichting van de kruising Nagel/Kotter en omgeving. Omdat dit de enige ontsluiting is van de Zeewijk fase 3 en in dit gebied belangrijke openbare voorzieningen zijn gesitueerd, informeren wij u over de werkzaamheden en de planning.

 • Wegwerkzaamheden Richel

  Maandag 24 februari 2014 start aannemer Knipscheer met het herbestraten van de Richel. Het werk bestaat in hoofdzaak uit het herbestraten van elementen verharding in de rijbaan en langsparkeervakken.

 • Werken aan de weg Oranjewijk

  De Waard Grondverzet B.V. is in opdracht van de gemeente Urk begonnen met het bouwrijpmaken van de Oranjewijk Noord.

 • Verkeershinder A6 ter hoogte van Urk en N50 / A6 knooppunt Emmeloord

  Rijkswaterstaat voert van woensdag 15 januari tot woensdag 29 januari 2014 onderhoudswerkzaamheden uit op de A6 ter hoogte van Urk en op de verbindingsweg N50/A6 bij knooppunt Emmeloord.

 • Verkeershinder A6 ter hoogte van Urk en knooppunt Emmeloord

  Rijkswaterstaat voert van maandag 9 december tot en met vrijdag 20 december onderhoudswerkzaamheden uit op de A6 ter hoogte van Urk (13) en op de verbindingsweg N50/A6 Ens richting Lemmer bij knooppunt Emmeloord.

 • Verkeershinder A6 ter hoogte van Almere richting Lelystad en afrit Urk richting Lemmer

  Rijkswaterstaat voert tussen maandag 25 november en vrijdag 6 december onderhoudswerkzaamheden uit op de A6 ter hoogte van Almere en Urk. Ter plaatse zijn minder rijstroken beschikbaar en afrit Urk (13) is in de richting van Lemmer afgesloten. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rekening te houden met een omleidingsroute en een extra reistijd van ongeveer 10 minuten.

   

   

 • Woonrijpmaken Zeewijk fase 4

  Eind oktober 2013 is de firma Borger aan het werk gegaan met het woonrijpmaken van Zeewijk fase 4 in de Fuik.

 • Urkersluis gaat twee weken dicht

  De Urkersluis wordt gerepareerd. De aandrijving van de brug wordt hersteld, die door de aanvaring deze zomer is beschadigd. Tegelijk wordt alles nagekeken en kleine andere reparaties meegenomen. Het werk wordt in drie weken uitgevoerd, waarbinnen de weg over de sluis twee weken wordt afgesloten voor het autoverkeer (van donderdag 17 oktober tot en met maandag 4 november 2013). Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de vaste fietsbrug.

 • Wegwerkzaamheden Abbert

  Vanaf 12 augustus 2013 start de gemeente met asfalteringswerkzaamheden voor de Abbert. Tegelijkertijd wordt er een rioolherstel uitgevoerd aan  het gedeelte van de kruising met de Griend (ter hoogte van Coldstore) tot net voorbij de kruising met de Pampus.

 • Woonrijpmaken Zwolsehoek fase 4

   

  Eind januari start de uitvoering van het woonrijpmaken van de Zwolsehoek fase 4. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bouwstraat, het aanbrengen van een fundering, enkele rioolreparaties en het aanbrengen van de definitieve verharding. De Abbert wordt voorzien van asfaltverharding. Afhankelijk van het weer starten deze werkzaamheden vanaf week 5 aan De Hors, gedeelte tussen de Hoornse Hop en Pampus. Als alles volgens planning verloopt worden de werkzaamheden voor het woonrijpmaken van de Zwolsehoek fase 4 eind 2013 afgerond.

 • Lees voor