Waterhuishouding Zwolsehoek

  • Bewonersmiddag bedrijventerrein Zwolsehoek

    Op donderdag 27 september 2016 hebben gemeente Urk, Waterschap Zuiderzeeland en Bedrijvenkring Urk een bijeenkomst georganiseerd voor ondernemers over bedrijventerrein Zwolsehoek. Wethouder Geert Post opende de middag en daarna gaf Klary de Vries van de gemeente Urk een toelichting op de schouw van het bedrijventerrein. De schouw is een inventarisatie van het gebied door bewoners en bedrijven om te kijken hoe we met elkaar knelpunten kunnen verbeteren. Christophe Meijer vertelde daarna iets over verschillende projecten die de komende jaren worden uitgevoerd om problemen die zich voordoen met de waterhuishouding te verminderen. Samen met de partners in het gebied wil de gemeente de komende jaren het systeem optimaliseren.

    Lees meer…