Subsidie zonne-energie

€ 100.000,00 beschikbaar voor subsidie voor zonnepanelen en/of zonneceldakpannen

De gemeenteraad heeft opnieuw € 100.000,00 subsidie beschikbaar gesteld voor de installatie van zonnepanelen en/of zonneceldakpannen voor bestaande bouw. De subsidieregeling gaat in vanaf 1 januari 2018.

Wegens het grote gebruik van deze subsidie is de subsidiepot voor de bestaande bouw inmiddels leeg. Het gebruik van deze regeling verloopt boven verwachting; de regeling zou eind dit jaar aflopen.

In totaal zijn er 121 subsidie aanvragen verleend. De aanvragers die een reserveringsverzoek hebben ingediend en de zonnepanelen niet laten installeren, worden verzocht contact op te nemen met Johannes Schenk van de gemeente Urk. Hij is te bereiken via tel. 0527-689868 of per e-mail: zonneregeling@urk.nl 

Wie komen hiervoor in aanmerking?

Zowel woningeigenaren als huurders komen in aanmerking voor een subsidie. Neem als huurder vooraf contact op met uw woonstichting of verhuurder over de mogelijkheden die deze u biedt.

Hoe kom ik in aanmerking voor subsidie voor een bestaande woning?

U komt alleen in aanmerking voor subsidie door het  reserveringsformulier in te vullen. Bij het indienen van een reserveringsverzoek moet u de offerte van de installateur bijvoegen. Als het formulier is ingevuld en ingediend, controleert de gemeente of u aan de gestelde voorwaarden voldoet. Als het formulier juist is ingevuld ontvangt u een bevestiging van uw aanvraag en wordt het subsidiebedrag voor u gereserveerd. De reserveringsverzoeken worden op volgorde van binnenkomst behandeld en worden in behandeling genomen zolang het budget toereikend is.

Nadat de installatie is geplaatst én werkt, moet u het formulier subsidieverzoek  invullen. Bij het subsidieverzoek ten behoeve van zonnepanelen en/of zonneceldakpannen moet de factuur van de installateur worden bijgevoegd. De aanvrager moet medewerking verlenen aan een controle ter plekke door ambtenaren van de gemeente Urk. Als aan alle voorwaarden is voldaan, ontvangt de aanvrager een subsidiebeschikking waarin het subsidiebedrag binnen 30 dagen aan u wordt over gemaakt.

Installaties die in 2016 en 2017 zijn uitgevoerd, komen helaas niet meer in aanmerking voor subsidie.

Hoe kom ik in aanmerking voor subsidie voor een nieuwbouwwoning?

U komt alleen in aanmerking voor subsidie door het reserveringsformulier in te vullen. Bij het reserveringsverzoek voor een nieuwbouwwoning, moet de aanvrager twee berekeningen indienen;

  • EPC berekening van de woning om te voldoen aan de EPC-eis uit het Bouwbesluit 2012
  • EPC berekening van de woning met (extra) zonnepanelen/zonneceldakpannen.

Hoogte subsidie

  • Voor zonnepanelen: een éénmalig bedrag van € 20,00 per 100 Wattpiek (Wp) vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1.000 Wattpiek tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 5.000 Wattpiek. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,00.
  • Voor zonneceldakpannen: een éénmalig bedrag van € 30,00 per 100 Wattpiek (Wp) vanaf een minimum geïnstalleerd vermogen van 1.000 Wattpiek tot een maximum geïnstalleerd vermogen van 5.000 Wattpiek. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500,00.
  • Voor een uitbreiding van een bestaande installatie met zonnepanelen en/of zonneceldakpannen wordt alleen het extra geïnstalleerde vermogen ten opzichte van het al aanwezige vermogen tot de grens van 5.000 Wattpiek in de berekening meegenomen.

Let op; dit geldt alleen voor aanvragen welke nog niet eerder subsidie hebben aangevraagd. Aanvragers die al eerder subsidie hebben ontvangen, komen niet meer in aanmerking voor subsidie. Er kan per adres slechts éénmaal subsidie worden verstrekt.

Contact

Neem bij vragen en/of opmerkingen contact op met Janna Snoek van de gemeente Urk via telefoonnummer: 0527-689868 of stuur een e-mail naar zonneregeling@urk.nl