Lokaal Veiligheidsplan

Het college van de gemeente Urk maakt op grond van art. 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij op 31 oktober 2017 het Lokaal Veiligheidsplan Urk (LVP) 2018-2019 vastgesteld.

Naar aanleiding van de prima resultaten van afgelopen jaren geeft het LVP de speerpunten voor de komende jaren weer op het gebied van openbare orde en veiligheid. De ambities van de gemeenteraad en het college van b&w geven richting aan het plan, dat is opgesteld binnen de kaders van landelijke en regionale aandachtspunten.

De speerpunten betreffen o.a.: huiselijk geweld, veilige woonbuurten, bedrijfsinbraken, opkopersregister, georganiseerde criminaliteit, verkeersveiligheid, vandalisme en baldadigheid.

De speerpunten worden integraal uitgevoerd samen met (veiligheids)partners zoals: politie, openbaar ministerie, brandweer, jeugdzorg, reclassering, maatschappelijk werk, winkeliersvereniging, woningstichting, (beveiligings)bedrijven, horeca, bewoners- en burgergroepen.