Inschrijving kavels Oranjewijk

Vanaf maandag 14 mei 2018 start de verkoop van de particuliere bouwkavels voor twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande woningen. De ruime kavels zijn gelegen aan de Bernhardstraat en Irenestraat in de tweede fase van de Oranjewijk. De kavels zullen door middel van loting worden toegewezen.

De negen vrijstaande bouwkavels zijn gelegen aan de Bernhardstraat en hebben een kavel oppervlakte vanaf 315 m² tot en met 489 m². De vijf bouwkavels voor in totaal tien twee-onder-één-kap woningen zijn gelegen aan de Irenestraat en hebben een kaveloppervlakte vanaf 237 m² tot en met 308 m².

De inschrijfperiode met betrekking tot de bouwkavels start maandag 14 mei 2018 en eindigt op vrijdag 8 juni 2018. Binnen deze inschrijfperiode kunnen de inschrijfformulier met bijbehorende bijlagen worden opgehaald bij de balie van het gemeentehuis, Singel 9 te Urk. De inschrijfformulieren dienen vóór vrijdag 8 juni 2018 volledig te zijn ingevuld en ingeleverd bij:

Gemeente Urk
Eenheid bestuurs- en managementondersteuning
Mevrouw J. Snoek
Bezoekadres: Singel 9, Urk

Ook is het mogelijk om digitaal in te schrijven. Als u gebruikt maakt van het digitale inschrijfformulier, dient deze eveneens vóór vrijdag 8 juni 2018 te zijn ingediend bij de gemeente.

Bij elk inschrijfformulier zijn een aantal bijlagen gevoegd die u hieronder aantreft. Tevens vindt u daar informatie over de verloting van de kavels, die zal plaatsvinden op donderdag 14 juni 2018 om 19.00 uur in de kantine van het gemeentehuis.

Particuliere vrijstaande kavels Bernhardstraat

Particuliere twee-onder-één-kapkavels Irenestraat

Algemeen