Wet op de lijkbezorging

 • Wet op de lijkbezorging

  De Wet op de lijkbezorging (Wlb) regelt wat er moet gebeuren als iemand komt te overlijden. Zo zijn er regels voor begraven en cremeren. Naast de wet is er ook nog een Besluit op de lijkbezorging en zijn er enkele ministeriƫle regelingen. Deze vormen een gedetailleerde uitwerking van de wettelijke regels.

  In de Wlb is onder andere het volgende vastgelegd:

  • welke zorg moet worden verleend;
  • welke procedures moeten worden doorlopen;
  • welke eisen gelden voor een begraafplaats;
  • bepalingen over lijkschouwing en identificatie, het verlof tot begraven en crematie, sluiting of opheffing begraafplaatsen.

  Ook zijn in de wet verplichtingen voor gemeenten, zoals:

  • gemeente is verplicht om begraven mogelijk te maken;
  • bevestigt de registratie van een overledene;
  • gemeente bepaalt op welke locatie een overledene komt te liggen;
  • gemeente voert een registratie rond overledenen en houdt overzicht over de ligging;
  • gemeente bepaalt op de eigen begraafplaats waar asbussen kunnen worden bijgezet en as kan worden verstrooid;
  • Bij het verstrijken van de grafrusttermijn schrijft de gemeente de belanghebbende of rechthebbende aan om deze op de hoogte te brengen. De rechthebbende krijgt een antwoordformulier en dient dat tijdig retour te sturen.

  Naar informatie over Wet op de lijkbezorging (Wlb)

  Naar informatie over het Besluit op de lijkbezorging