Elk jaar wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Urk de gemeentelijke erepenning uitgereikt. Iemand die zich inzet en veel betekent voor de Urker samenleving krijgt hiervoor met het dragen van de erepenning waardering.

We hebben deze personen of verenigingen hard nodig en met hen mogen en kunnen we trots zijn op ons Urk. dit jaar ontving Jan de Boer namens Zingen in de Zomer deze penning.

Kent u iemand die de erepenning verdient? Die zich inzet voor de samenleving op Urk? Die Urk een stukje mooier maakt?

Laat het dan aan ons weten. Een commissie gaat zich buigen over de inzendingen en kiest iemand uit die zij voordragen aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna vindt de uitreiking van de erepenning plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2024.

Mail de naam van de persoon of vereniging die u voordraagt aan ons voor 1 oktober 2023 via communicatie@urk.nl. Vermeld daarbij ook de reden waarom hij of zij volgens u de erepenning verdient. Dus laat in de mail weten wat hij of zij bijdraagt aan de samenleving van Urk.

Wij zijn benieuwd naar uw inzending.

Alvast heel hartelijk dank!