Portretfoto van wethouder G. Post jr.
 • E-mailadres: g.postjr@urk.nl
 • Politieke partij: Hart voor Urk

Portefeuille 

(2e locoburgemeester/plaatsvervanger dhr. C.H. van den Bos)

 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet/visie
 • Inbreilocaties
 • Volkshuisvesting/woningbouw
 • Beheer gemeentelijke gebouwen/gronden
 • Duurzaamheid (integraal)
 • Milieu
 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Leader subsidies

Projecten

 • Visie Noorderzand
 • Verplaatsing Boni
 • Visie haventerrein
 • Revitalisering bedrijventerreinen
 • Derde brug over Urkervaart
 • Busparkeerplein
 • Urkerveld
 • Herinrichting Singel
 • Onderzoek jachthaven kanaal
 • Toekomst brandweerkazerne

Vertegenwoordiging in besturen

 • Omgevingsdienst Flevoland (OFGV)
 • Vervoersberaad
 • VNG commissie (EKEM)
 • PFO Regionale Ecologische Structuur (RES) (provinciaal)

 

  Nevenfuncties
  Omschrijving bezoldigd/onbezoldigd
  Makelaar/taxateur bezoldigd
  Traineeship DUWO (woningcorporatie) onbezoldigd
  BABS onbezoldigd

   

  Heeft u gevonden wat u zocht?